­ OSMANPAŞA (EMİRCİ SULTAN) TÜRBESİ | Kültür Portalı

Osmanpaşa (Emirci Sultan) Türbesi - Yozgat

Yozgat ili Merkez ilçesine bağlı Osmanpaşa Beldesinde bulunan Osmanpaşa Camisi’ne bitişik olan bu türbenin Yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Şeyh Hoca Ahmet Yesevi’ nin halifelerindendir. Lakabı Şerifüddün, Babasının adı Muhammed’ dir. Emirci Sultan olarak bilinmektedir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Ölüm tarihi 1240’tır. Türbe içerisindeki sandukalardan birinin 1239 – 1240 tarihli Emir Sultan Şerefüddin İsmail Bin Muhammed’e aittir. Buna dayanılarak türbenin 1239 veya 1240 yıllarında yapıldığı anlaşılmaktadır. Türbesi Yozgat'ın Osmanpaşa kasabasındadır. Asıl adı Osman'dır. Babası çocukluğunda Ahmet Yesevi'ye gönderir. Ahmet Yesevi'nin yanında birçok kerametler gösterir. Bir gün Yesevi Dergâhına Çin'li tüccarlar gelir. Ülkelerinde ejderha türediğini ve insanları öldürdüğünü söylerler. Ahmet Yesevi Hazretlerinden yardım isterler. Ahmet Yesevi Dervişlerine Çin'e kim gitmek ister deyince dervişler "emir sizindir" derler ama içlerine de bir korku düşer. Bu sırada Osman Efendi gitmek istediğini söyler Ahmet Yesevi Osman'ın beline tahta bir kılıç kuşandırarak dualarla uğurlar. Osman Efendi tahta kılıcıyla Çin diyarında ejderhayı öldürür ve geri döner. Başından geçenleri ve ejderhayı nasıl öldürdüğünü hocasına anlatır. Ahmet Yesevi'de ona "Emiriçin" lakabını verir. Bu lakap zamanla bozularak Emirci'ye dönüşür ve Yozgat yöresinde, Osman Efendi hakkında bu lakap kullanılır. Osman Efendi bir görüşe göre Ahmet Yesevi'nin 1194 yılında vefatıyla Türkistan'da duramaz Rumeli'ye doğru yola çıkar ve Anadolu’da Keykavus Kalesi yakınlarında konaklar. Daha sonra Yozgat’ın Keçikıran Köyü’ne yerleşir. Bu sırada Sivas’a Vali tayin edilen Selçuklu veziri Osman Paşa Emir-i Çin’in şöhretini duyarak yanına gelir, sohbetinde bulunur ve talebesi olur. Hükümdara bir mektup yazarak istifa eder ve Şeyh Osman’ın zaviyesi çevresindeki birkaç köyü ve bir miktar araziyi satın alarak vakfeder. O günden sonra tekkenin adı “ Osmanpaşa Tekkesi”, köyün adı da “ Osmanpaşa Beldesi” olarak değişir. Yöre de anlatılan başka bir efsane ise şöyledir: Emir-i Çini sultan hazretleri, bir emir üzerine yanında İsfahanlı Halit Paşa, Veysel; Karani’nin torunu Mehmed-i Şerafetdin ve İmam Hüseyin’in torunu Sekune Hanımla beraber Anadolu’nun fethi için şimdiki Osmanpaşa kasabası civarlarına gelir. Onlar buralara gelirken Seyid-i Baddal Gazi de Rum-i kayser hükümetinin üzerine yürür. İkisi de gittikleri yerleri fethetmeye başlarlar. Emir Çini şehit olan askerlerini şehit oldukları yere, kendisi de öldüğü zaman şimdiki türbesinin bulunduğu yere defnedilmesini vasiyet eder. Fetih tamamlandıktan sonra, Emir Çini, tekke kurarak mürid yetiştirmeye başlar ve ünü her tarafa yayılır. Emir Çini’nin ününü duyan Sivas Valisi Osman Paşa, Şeyhi ziyaret etmek için yola çıkar. Gelin Güllü Köyü (şimdiki Esenli Kasabası) civarına çadır kurar. Şeyhe haber göndererek “kendisini ziyaret edeceğine, askerleri için iaşe, atları için de arpa hazırlamasını “ söyler. Şeyh de: “Peki, gelsinler “der. Osman Paşa gelir bakar ki Türbe ahşap bir yapı. Bir tarafta bir çinik arpa, diğer tarafta da kaynayan küçük bir kazan vardır. Kendisi için hazırlık yapılmadığını gören Paşa; “Hocam, ben sana askerlerimle beraber geliyorum diye haber göndermedim mi,niye hazırlık yapmadınız? “ der, Şeyh; “Paşam, buyurun gelin” der. Askerler gelir. O bir çinik arpadan atının torbasını dolduran gider. Arpayı bitiremezler. Sıra askerlerin yemeğine gelir. Ufacık kazanda ki pilavı da o kadar asker yer yer bitiremez. Durumu hayretle seyreden Osman Paşa, Şeyh’in yanında mürit olarak kalmak ister. Şeyh de: “Git askerlerini teslim et, görevinden de istifa et gel,“ der. Osman Paşa denileni yapar, Şeyh’in yanına gelir, uzun zaman Şeyh’e Müritlik eder. Şeyh, Paşa’ya: “Madem her şeyi bırakıp burada kaldın, tekkeye senin adını verelim” der. Bundan sonra tekkeye ve tekkenin kurulduğu kasabaya “Osmanpaşa Tekkesi” denir. Kaynak: Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Türbe
İnanç Turizmi
Türbe; Yozgat ili, Merkez İlçesine bağlı Osmanpaşa Beldesinde bulunmaktadır. Ulaşım karayolu ile yapılmaktadır.
Yozgat ili, Merkez İlçesine bağlı Osmanpaşa Beldesinde bulunmaktadır.

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 5060    Eklenme Tarihi : 07 Mart 2013 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 14 Kasım 2018 Çarşamba