­ ULU CAMİİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Ulu Camii - Uşak

Kimlik
Adı Ulu Camii
Envanter No 24.06.1983 / A - 4434
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii
Adres Özdemirler Mahallesi UŞAK
Pafta
Ada 194
Parsel 1
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi 1419
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe
Vakfiye
Genel Tanım Uşak’ta günümüze ulaşan yapılar arasında Ulu Camii, tarihi ve mimari özellikleri açısından en dikkat çekici olanıdır. Halen Küme Mahallesi’nde, belediye binasının kuzeyinde bulunan camideki H. Şaban 822/Ağustos-Eylül 1419 tarihli çeşme kitabesinden yapının Germiyan Beyi II. Yakub zamanında Kavşid oğlu Mehmed tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Bu kitabe dışında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Kitabe şöyledir: Melik-i azam Ya’kub ibn-i Süleyman Şah Emir-i Germiyaniye Halleda’llahu memleketehu bende(-i) zaif Muhammed İbn-i Hasan ibn-i Kavşid evrade’l Mae ve bina haze’l-bina Fi şehr-i şa’bani’l vaki’ Sene isna ve ışrın ve semane mi’e El-muhtac ila rahmeti’llahi teala Yapı, 19. yüzyılda iki kez, 1955’ten önce ve 1970 yılında ise Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından birer kez tamir edilmiştir. Ahşap minber yenidir. Ulu Camii, kuzey tarafındaki beş kubbeli son cemaat yeri ile, bunun kıble yanındaki harimden meydana gelmektedir. Üç girişli olarak yapılan son cemaat yerindeki kapıların üzerinde birer basık kemerli dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Dışa kapalı beş gözlü olarak dizayn edilen son cemaat yerinde her göz kenarlarında açıklık olmayan sekizgen kasnaklı, dıştan kurşunla kaplanmış küçük kubbelerle örtülmüştür. Binada kapı ve pencere kenarlarında düzgün kesme taş malzeme kullanılmış, ana yapı ise molozla inşa edilmiştir. İbadet alanı, mihrap önünde büyük bir kubbe, bunun kuzeyinde sivri beşik tonozlu kubbe ve bunların doğu ile batısındaki üçer daha küçük kurşun kaplı kubbelerle, sekizgen kasnak üzerine oturtulmuştur. Üst ve alt kısımlarında birer taş bilezik olan minarenin girişi ise caminin güneybatı köşesine yakın bir konumda bulunan bir pencere yerinden verilmiştir. Kubbelerin hepsinin içi sıvanmış ve yer yer içlerine kalem işlemeleri yapılmıştır. Büyük kubbenin alt kısmında kalem işi bir kuşak, kubbe göbeğinde de kalem işi bitkisel süslemenin dışında perde motifi bulunmaktadır. Ayaklarda, kemerlerde ve pandantiflerde görülen iri yapraklı bitkisel süslemeler barok ve ampir üslübundadır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar 1955, 1970
Ayrıntılı Tanımı -
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı 24.06.1983 / A - 4434
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 3303    Eklenme Tarihi : 06 Şubat 2013 Çarşamba    Güncellenme Tarihi : 06 Şubat 2013 Çarşamba