­ ÇAKALOZ CAMİİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Çakaloz Camii - Uşak

Kimlik
Adı Çakaloz Camii
Envanter No 24.06.1983 / A - 4434
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii
Adres Kurtuluş Mahallesi UŞAK
Pafta 30L-IIIb
Ada 144
Parsel 1
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi 1884
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe
Vakfiye
Genel Tanım Giriş kısmının üstünde II. Abdülhamid’e ait tuğra bulunan caminin yapılış tarihini gösterin bir kitabe yoktur. II. Abdülhamid’in tuğrasının altında “Bismillahirrahmanirrahim”, bunun altında da bir yayE biçiminde sülüsle yazılmış “Selamünaleyküm fedhuluha halidin” ibareleri yer almaktadır. Ancak binayı II. Abdülhamid yaptırmamıştır. H. 1310/ M. 1894 senesinde yanan camiyi Sabah Mahallesi Şirket-i Hayriyesi kubbeli ve kurşun örtülü olarak inşa ettirmiştir. Son cemaat yeri orijinal olmayan camiyi 1894 yangını sonrasında zikredilen şirket tamir ettirerek, şimdiki camiyi yaptırmıştır. Bu tarih de II. Abdülhamid dönemine rastlamaktadır. Yapılış bakımından caminin genel görünümü korunmaya çalışılan binada, son cemaat yeri pandantiflere oturan üç kubbe ile örtülmüş, kubbeler silindirik sütunlarla desteklenmiştir. Anıtsal bir tarzda yapılan caminin giriş kapısının iki yanında birer mihrabiye mevcuttur. Mihrabiyeler ve giriş arasındaki pencereler, kadınlar mahfili olarak değerlendirilmiştir. İçinde süsleme unsuru bulunmayan caminin üst örtüsü dıştan kiremit kaplı kırma çatı olarak inşa edilmiştir. Kaidesi çokgen olan minarenin dış yüzeyi düzgün kesme taşla kaplanmıştır
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar 1894 senesindeki yangın sonrasında son cemaat yeri yapımı için konulan kademe taşları ancak 1970’li yıllarda halk tarafından tamamlanmıştır. Bina, 1922 Yunan yangınında tekrar zarar görmüş ve yine Sabah Mahallesi Şirket-i Hayriyese tarafından tamir ettirilmiş, son olarak da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1981’de başlayan onarım çalışmaları 1982’de tamamlanmıştır.
Ayrıntılı Tanımı -
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı 24.06.1983 / A - 4434
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 4210    Eklenme Tarihi : 06 Şubat 2013 Çarşamba    Güncellenme Tarihi : 06 Şubat 2013 Çarşamba