­ ELTİ HATUN CAMİİ | Kültür Portalı

Elti Hatun Camii - Tunceli

II. Kılıçaslan’ın oğlu 11. Süleyman Şah'ın kızı / torunu Elti Hatun tarafından yaptırılan cami dikdörtgen planlı harim kısmının üzeri orijinalinde toprak damdır. İç kısımda mihraba paralel iki sıra ikişer paye mevcuttur. Bu payeler harim kısmını üç sahana ayırmaktadır. Pencere kemerleri tuğladır. Mihrap, dışarı taşkın mihrap taş işçiliğini gösterir. Mihrap nişi istiridyelidir. Portal; derin olmayan bir niş halindedir. Niş kemeri sivri, iç kemeri ise yuvarlaktır. İç kapı nişi stalaktitledir. Kapı üzerinde kitabesi vardır. Camiinin kuzeybatı köşesinde sonradan yapılmış ikinci bir kapısı vardır. Camiye bitişik çeşmesinin nişi stalaktitledir. Kesme taştan yapılmıştır. 1952 yılında Caminin güneybatı köşesine bir minare eklenmiştir. Caminin orijinal örtüsü kurşun kaplı kırma çatı ile yapılmıştır.

Genel olarak sade bir görünüme sahip yapıda süsleme sadece doğu cephede yer alan taç kapıda görülür. İç içe kademelenmiş yuvarlak kemerler ve en dıştaki kemerin profilli bingisi ve mukarnas kavsara, camide görülen tek süsleme unsurlarıdır. Caminin kuzey tarafında ise bir çeşme bulunmaktadır. Çeşmenin kitabesi de mevcuttur.

Camiinin giriş kısmının üstünde bulunan kitabe metni şu şekildedir:

أمرت بعمارته كريمة الدنيا و الدين التي خاتون...... بن سليمان شاه في شهور سنة خمسين وستماية

Türkçe Anlamı: "Din ve dünya kerimesi Süleyman Şah'ın oğlu...... elti hatun 650 yılında bu camiinin yapımını emretti."

Çeşmenin Kitabesi ise şu şekildedir:

هذه العين رحمة و غيانا شدتها كريمة الدين وخرا لجميع الأنام تهدي اليها الشكر ورب السماء اجرا

Türkçe Anlamı: "Bu çeşme rahmet ve yağmur olsun, dolup taşsın diye kerimetu din tarafından yaptırılmıştır. Bütün mahlukat ona teşekkür etsin. Semanın rabbi ona ecir versin."

Çeşme ve Camii kitabelerinde Elti Hatun için "Kerimetu'd-din" lakabı kullanılmıştır. Camii kitabesinde, Camiinin hicri 650/miladi 1252 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Kitabede geçen Süleyman Şah'ın oğlu ifadesinden Elti Hatun'un Süleyman Şah'ın torunu olduğu anlaşılmaktadır. Metin muhtemelen şu şekildedir: Süleyman Şah'ın oğlu filanın kızı Elti Hatun. Elti Hatunun kimin kızı olduğu kısmı kırık olduğu için kitabeden anlaşılmamaktadır. Bu durumda Süleyman Şah isimli şahsın Selçuklu Hükümdarı II. Kılıçaslan'ın oğlu Süleyman Şah (ö 1204) olması kuvvetle muhtemeldir.

İlçede Camii hakkında yaygın olan bilgiye göre Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın kız kardeşi elti hatun tarafından yaptırılmış olduğu söylenmekteyse de cami girişindeki kitabeden anlaşılan bu bilginin tarihi kayıtlara uygun olmadığıdır. Uzun Hasan'ın yaşadığı yıllar (1425-1478) ile Caminin yapılış tarihi arasında yaklaşık 200 yıllık fark vardır.

Tunceli Gezilecek Yerler

Kaynak: Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Cami
İnanç-Kültür Turizmi
Yeni, 62800 Mazgirt/Tunceli
Yeni, 62800 Mazgirt/Tunceli

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 8822    Eklenme Tarihi : 26 Şubat 2013 Salı    Güncellenme Tarihi : 09 Ocak 2024 Salı