­ TOKAT KALESİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Tokat Kalesi - Tokat

Kimlik
Adı Tokat Kalesi
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Merkez
Adres Semerkant Mahallesi
Pafta
Ada
Parsel
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran Bilinmiyor
Yapım Tarihi Bizans Dönemi
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe yok
Vakfiye yok
Genel Tanım Kale
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar Onarım görmüştür.
Ayrıntılı Tanımı Tokat Kalesi, şehrin kuzeybatısındaki sarp, kayalık bir alana kurulmuştur. İlk kuruluşunun hangi dönemde kimler tarafından olduğu bilinmemektedir. Bugün görülen izlerden Bizans, Pontus, Danişmendli, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde sağlamlaştırılarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Doğu-batı yönünde yükselen iki kaya grubu üzerine oturmuş Tokat Kalesi'nin, bir iç ve dış kaleden oluştuğu kalan izlerden anlaşılmaktadır. Günümüze gelebilmiş iç kale; üzerine kurulduğu kayanın konumuna göre şekillenerek kuzeybatı-güneydoğu yönlü oval bir plan oluşturmaktadır. Arazinin durumuna göre şekillenmiş surlarda kare, daire ve çokgen olmak üzere yirmisekiz adet burç yer almaktadır. Kuzeydoğu uçtaki kayaya oyma, basamaklı bir tünelle ulaşılan kalenin içinde çeşitli yapılara ait kalıntılar bulunmaktadır. Kalıntıların hangi yapılara ait olduğunu bugün belirlemek güçtür. Evliya Çelebi Tokat Kalesi'nde bir cami, kale muhafızlarının kaldığı oda (dizdarhane), kethüda, imam, müezzin ve mehterlerin kaldığı odalarla cebehane, ambarlar, su sarnıçlarının bulunduğundan ve 362 basamaklı nehre kadar giden bir su yolundan bahsetmektedir. P.Tuğlacı da kaleye 362 basamaklı "Ceylan Yolu" denilen taş merdivenlerle ulaşıldığını ve kalede "Bedevi Çardak Zindanı" adında bir zindan bulunduğunu belirtmektedir. Bahsedilen bu 362 basamaklı tünel bugün toprakla dolmuştur. Sur duvarlarında moloz taş ile büyük çakıllı kum ve kireç karışımı bir harç kullanılmıştır. Güney yöndeki büyük burçlardan birinin duvarında yapı malzemesi olarak İslami sandukaların da kullanıldığı görülmektedir. Kalenin güneybatısında bir kaya mezarı yer almaktadır. Ortada bir sütun bulunan ikiz açıklıkla girilen kaya mezarında biri büyük olmak üzere iki mezar odası bulunmaktadır (Tuğlacı,1985; Kopraman, 1987; Evliya Çelebi, 1999; Gündoğdu V.D,2006).
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı 14.09.1984 / 379
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon
Görüntülenme Sayısı : 1232    Eklenme Tarihi : 21 Şubat 2013 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 21 Şubat 2013 Perşembe