­ MADIMAĞIN CELAL'İN EVİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Madımağın Celal'in Evi - Tokat

Kimlik
Adı Madımağın Celal'in Evi
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Merkez
Adres Ali Paşa Mh. Ali Paşa Hamam Sk. No:38
Pafta 3
Ada 58
Parsel 15
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran Bilinmiyor
Yapım Tarihi 19. yy.
Yapan
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe yok
Vakfiye yok
Genel Tanım Konut
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar Onarım görmüştür.
Ayrıntılı Tanımı "Madımağın Celal'in Evi" olarak bilinen ev, özgün durumunda bodrum üzerine zemin+ ara kat+bir katlı olup birinci katı bir yangın sonucu tamamen yanmıştır. Evin bahçe girişi kuzey cepheden, Ali Paşa Hamam Sokak'tan sağlanmaktadır. Yapıya, üç kademeli cephenin orta kademesinde yer alan ahşap tek kanatlı kapıyla girilmektedir. Kapının iki yanında dikdörtgen kesitli birer pencereyle kapı üzerinde bir aydınlık penceresi yer almaktadır. Kapının sağındaki kademede ikişerli üst üste yerleştirilmiş dört pencere bulunmaktadır. Soldaki kademedeki pencere, genişletilererk değiştirilmiştir. Girişin sağında süslemesiz sade bir oda, solunda ise başoda denilen zengin süslemelere sahip bir oda bulunmaktadır. Başodanın ahşap tavan göbeği, ahşap dolap kapakları ve alçı tavan eteğinde kalemişi süslemeler dikkati çekmektedir. Tavanı kasetleme tekniğinde süslenmiş odaya giriş kısmında duvarın üst yüzeyinde üç pano halinde İstanbul tasviri işlenmiştir. Panoların altında yer alan ahşap dolap kapaklarına kalemişi tekniğinde bitkisel bezemeler yapılmıştır. Giriş kısmındaki dar holden mutfak, banyo ve tuvalete geçilmektedir. Giriş holünden basamaklarla ara kattaki gece holüne çıkılır. Burada holün iki yanında birer oda yer almaktadır. Sağdaki odanın tavan göbeğinde ve dolap kapaklarında ahşap işçiliği, ocakta ise alçı işçiliği örnekleri görülmektedir. Bu kattan ahşap merdivenlerle çıkılan birinci kat, geçirdiği yangın sonucu tamamen yıkılmış olup çatı birinci kat döşemesinin üzerine oturtulmuştur. Evin bodrumunda ise arka cepheden ışık alan ve mahzen olarak kullanılan iki oda mevcuttur. Yapı; alaturka kiremitle kaplı beşik çatıyla örtülüdür. Ahşap karkas arası kerpiç dolgu tekniğinde inşa edilmiş evin bahçesinde, döneminden kalma çeşme bulunmaktadır.
Su VAR
Elektrik VAR
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım Konut
Bugünkü Kullanımı Konut
Önerilen Kullanım Konut
Tescil Kararı 07.05.2008 / 858
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon
Görüntülenme Sayısı : 1821    Eklenme Tarihi : 22 Şubat 2013 Cuma    Güncellenme Tarihi : 22 Şubat 2013 Cuma