­ KONUT | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Konut - Tokat

Kimlik
Adı Konut
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Niksar
Adres Tokat Caddesi.No:41
Pafta 30-30 V-9
Ada 277
Parsel 9
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran Bilinmiyor
Yapım Tarihi 19. yy.
Yapan
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe yok
Vakfiye yok
Genel Tanım Konut
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar Onarım görmüştür.
Ayrıntılı Tanımı "Bayrakçıoğulları Evi" adıyla bilinen yapı, bodrum üzerine zemin+bir katlıdır. Yapıya, bugün Tokat Caddesine bakan cepheden girilmektedir. Sağır olan bu cepheye göre sol yan cephe asıl giriş cephesi olup, giriş bodrumdan çift kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Birinci katta solda demir parmaklıklı üç pencere, sağda iki tane giyotin pencere, ikinci katta ise yedi tane büyük, bir tane küçük dikdörtgen pencere yer almaktadır. Çanakçı deresine bakan arka cephede, dört adet dilimli konsolla destekli, tüm cephe boyunca uzanan çıkma yer almakta olup, cephede her iki katta da giyotin pencereler mevcuttur. Tokat Caddesine göre sağ yan cephede, her iki katta dörder dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Yüksekliği 4.5 metre olan bodrumda sağda ve solda ceviz kırma mekanları olarak kullanılan odalar vardır. Ev, ahşap karkas arası kerpiç dolgu tekniğinde inşa edilmiştir. Köşe dikmeleri ve kat arası profilli silmelerle vurgulanmıştır. Kırma çatı alaturka kiremitle örtülüdür. Altı ahşap kaplamalı saçağın kenarları işlemelidir.
Su VAR
Elektrik VAR
Isıtma VAR
Orjinal Kullanım Konut
Bugünkü Kullanımı Konut
Önerilen Kullanım Konut
Tescil Kararı 31.071993 / 1531
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon
Görüntülenme Sayısı : 1198    Eklenme Tarihi : 28 Şubat 2013 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 28 Şubat 2013 Perşembe