­ HALİL BEY HAMAMI | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Halil Bey Hamamı - Tokat

Kimlik
Adı Halil Bey Hamamı
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Pazar
Adres Cumhuriyet Mahallesi
Pafta 2
Ada
Parsel 2843
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran Bilinmiyor
Yapım Tarihi 14. yy.
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe yok
Vakfiye yok
Genel Tanım Hamam
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar Onarım görmüştür.
Ayrıntılı Tanımı Halil Bey Cami'sinin kuzeybatısında yer alan hamamın inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, camiyle aynı adı taşımasından yola çıkarak camiyle yaklaşık aynı tarihlerde, 14. yy ilk yarısında inşa edildiği düşünülür. Tek hamam olarak inşa edilen yapı kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen bir alanda uzanmaktadır. Yapının güneyinden itibaren soyunmalık, soğukluk, sıcaklık, halvet, su deposu ve külhan bölümleri sıralanmaktadır. Hamamın dikdörtgen formlu soyunmalık kısmı trompların geçiş öğesi olarak kullanıldığı bağdadi sekizgen bir kubbe ile örtülüdür. Kubbe dışardan alaturka kiremitle kaplanmıştır, ayrıca kubbe kasnağının her köşesinde dikdörtgen formlu pencereler yer almaktadır. Soyunmalık kısmının alt kısımlarında soyunma kabinleri bulunmaktadır. Soyunmalığın ortasında sekizgen formlu taş bir havuz vardır. Soyunmalığın kuzeyindeki basık kemerli bir kapıdan geçilerek soğukluk kısmına ulaşılır. Dikdörtgen planlı bu bölümün kuzeyine yerleştirilen sivri kemerlerle kare bir alan elde edilmiştir. Bu alan ortasında ışıklığın bulunduğu yıldız tonoz ile örtülmüştür. Sıcaklık kısmı Türk üçgenlerinin geçiş unsuru olarak kullanıldığı büyük bir kubbe ile örtülüdür. Bu kısımda batıda bir eyvan, güneyinde ise bir halvet yer almaktadır. Üç tarafı sekiler ile çevrelenmiş eyvanın yıldız tonozla oluşturulmuş üst örtüsünde bulunan ışıklık, mekanı aydınlatmaktadır. Sıcaklığın kuzeyindeki basık kemerli bir açıklıktan halvet kısmına geçilir. Kare planlı ve dört tarafı sekilerle çevrelenmiş halvet, geçiş elemanı olarak Türk Üçgeninin kullanıldığı küçük bir kubbe ile örtülüdür. Bu bölümün aydınlığı da ufak bir aydınlık feneri ile sağlanmıştır. Sıcaklığın kuzeyinde bulunan su deposu sivri beşik tonozla örtülmüştür. Hamamın kuzey cephesi buraya sonradan inşa edilen betonarme külhan nedeniyle tamamen ortadan kalkmıştır. Yapının beden duvarları kaba yonu taş malzemeyle, soyunmalık bölümünün kubbesi ahşap ve alçı malzemeyle bağdadi olarak yapılmıştır. Soğukluk ve sıcaklık bölümlerinin yıldız tonozlarında tuğla malzeme kullanılmıştır. (Eravşar,2004; Gündoğdu V.D,2006)
Su VAR
Elektrik VAR
Isıtma VAR
Orjinal Kullanım Hamam
Bugünkü Kullanımı Hamam
Önerilen Kullanım Hamam
Tescil Kararı 07.02.2008 / 758
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon
Görüntülenme Sayısı : 397    Eklenme Tarihi : 25 Şubat 2013 Pazartesi    Güncellenme Tarihi : 25 Şubat 2013 Pazartesi