­ HALİL BEY CAMİİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Halil Bey Camii - Tokat

Kimlik
Adı Halil Bey Camii
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Pazar
Adres Cumhuriyet Caddesi Köyiçi Mevkii
Pafta 2
Ada
Parsel 4384
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran Hacı Mehmet İbn-iEl-Hüseyin
Yapım Tarihi H.735 - M.1334
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe Var
Vakfiye Var
Genel Tanım Camii
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar Onarım görmüştür.
Ayrıntılı Tanımı Halk arasında "Cuma Cami" olarak da bilinen caminin doğu girişi üzerinde bulunan kitabesine göre, İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır Han zamanında Hüseyin oğlu Hacı Mehmet tarafından yaptırılmıştır. 1996 yılında restorasyonu yapılan cami orijinal plan ve mimarisini büyük ölçüde kaybetmiştir. Enlemesine dikdörtgen planlı mihrap önü kubbeli tipte yapılmış cami, kaba yonu kesme taş malzeme ile inşa edilmiş olup, subasman temeli yüksek tutulmuştur. Bu nedenle harime merdivenle çıkılmaktadır. Girişlerinin bulunduğu kuzey ve doğu cephelerinde podyum oluşturulmuştur. Doğu, batı ve güney cepheleri geniş tutulmuş dörtgen pencerelerle hareketlendirilmiş cephede asimetrik düzen hakimdir. Ahşap çatılı üst örtüde dış bükey kubbe kasnağı dikkat çekmektedir. Kuzey cephedeki çift kanatlı ana girişten harime geçilmektedir. Harim, mihrap önünde sekiz ahşap destekle taşınan basık yarım küre biçimli kubbe ile doğu, batı ve kuzey yönlerinde düz ahşap kaplama ile örtülü düzenlemeye sahiptir. Kubbeyi taşıyan desteklerden dördünde Geç Roma Dönemi sütun başlıkları kullanılmıştır. Kubbeye geçişler Türk üçgenleriyle sağlanmıştır. Kuzey yönündeki ahşap mahfil batıda mihrap duvarına doğuda yarım olarak uzatılmıştır. Geometrik ve bitkisel motifli bordürlerden oluşan mukarnaslı, yarı silindirik nişli dikdörtgen biçimli alçı mihrap dışa çıkıntı yapmaktadır. Minber betonarme malzeme ile yapılmış ve yüzeyi 20x20 cm boyutunda beyaz fayansla kaplanmıştır, kötü bir işçilik göstermektedir. Vaaz kürsüsü kaplama suntadan yapılmıştır. Taban döşemesi tahta ile kaplanmıştır. İhlas süresinin yazılı olduğu kubbe göbeğindeki kalemişi süsleme 16.yy.ın, harimin aydınlığını sağlayan dörtgen pencerelerin çevresi 19.yy.ın süsleme özelliklerini yansıtmaktadır. Yapının kuzeydoğu köşesindeki tek şerefeli minaresinin sekizgen kaidesi kesme taş, silindirik gövdesi ise tuğla malzemeyle inşa edilmiştir (Gündoğdu V.D,2006).
Su VAR
Elektrik VAR
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım Cami
Bugünkü Kullanımı Cami
Önerilen Kullanım Cami
Tescil Kararı 26.09.2003 / 3422
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon
Görüntülenme Sayısı : 1092    Eklenme Tarihi : 25 Şubat 2013 Pazartesi    Güncellenme Tarihi : 25 Şubat 2013 Pazartesi