­ ZİYARETTEPE VE YASSITEPE YERLEŞMELERİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

ZİYARETTEPE VE YASSITEPE YERLEŞMELERİ - Sivas

Kimlik
Adı ZİYARETTEPE VE YASSITEPE YERLEŞMELERİ
Envanter No --
Harita No Sivas İ.38-d3
Mah. Köy - Mevkii Tutmaç Köyü
Adres Tutmaç Köyü-MERKEZ
Pafta
Ada
Parsel
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe
Vakfiye
Genel Tanım Ziyarettepe: Sivas İli, Merkez İlçe, Tutmaç Köyü sınırları içerisinde, köyün kuzeybatısında yer alan, kuzeydoğu-güneybatı yönünde bir sırt şeklinde uzanan doğal bir tepe olup 39°31.476' K 37°09.142' D coğrafi konumdadır. Tepenin doğu ve batı yamaçları yerleşim izi göstermektedir. Sırt kısmı üzerindeki ana kayada yerleşim izi görülmemektedir. Tepenin batısından bir dere yatağı geçmektedir. Yerleşme, etrafı yüksek dağlar ve tepelerle çevrili, doğu-batı yönünde uzanan bir düzlüğe hakimdir. Sırt üzerindeki kayalık alanda kaçak kazı faaliyetleri tespit edilmiştir. Tepenin doğu ve batı eteklerinde yer alan yerleşmeler tarla olarak sürülmektedir. Yamaçlardan toplanan seramik türü malzeme; Eski Tunç Çağı, M.Ö. 2. Bin, Demir Çağı yerleşmelerine işaret etmektedir. Yassıtepe: Sivas İli, Merkez İlçe, Tutmaç Köyü sınırları içerisinde, köyün hemen kuzeyinde, Ziyarettepe'nin ise doğusunda ve 39°31.404' K 37°09.448' D coğrafi konumda yer alan bir tepe yerleşmesidir. Yerleşme, tepenin düz ana kaya yükseltisi üzerinde ve güney yamaçta yoğunlaşmaktadır. Doğusundan, bugün kurumuş olan eski bir su yatağı geçmektedir. Güney ve batı eteklerinden köy yolları geçmektedir. Tepenin batı eteklerinde modern köy mezarlığı bulunmaktadır. Tepe üzerinde ve güney yamaçta çok sayıda küçük eski kaçak kazı çukurları görülmektedir. Tepenin kuzeyinde yaklaşık 3,5 m çapında ve 1,5 m derinliğindeki kaçak kazı çukuru yenidir. Seramik türü yüzey malzemesi; Demir Çağı, Helenistik Dönem, Roma Devri ve Ortaçağ'a tarihlenmektedir.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar --
Ayrıntılı Tanımı Ziyarettepe: Sivas İli, Merkez İlçe, Tutmaç Köyü sınırları içerisinde, köyün kuzeybatısında yer alan, kuzeydoğu-güneybatı yönünde bir sırt şeklinde uzanan doğal bir tepe olup 39°31.476' K 37°09.142' D coğrafi konumdadır. Tepenin doğu ve batı yamaçları yerleşim izi göstermektedir. Sırt kısmı üzerindeki ana kayada yerleşim izi görülmemektedir. Tepenin batısından bir dere yatağı geçmektedir. Yerleşme, etrafı yüksek dağlar ve tepelerle çevrili, doğu-batı yönünde uzanan bir düzlüğe hakimdir. Sırt üzerindeki kayalık alanda kaçak kazı faaliyetleri tespit edilmiştir. Tepenin doğu ve batı eteklerinde yer alan yerleşmeler tarla olarak sürülmektedir. Yamaçlardan toplanan seramik türü malzeme; Eski Tunç Çağı, M.Ö. 2. Bin, Demir Çağı yerleşmelerine işaret etmektedir. Yassıtepe: Sivas İli, Merkez İlçe, Tutmaç Köyü sınırları içerisinde, köyün hemen kuzeyinde, Ziyarettepe'nin ise doğusunda ve 39°31.404' K 37°09.448' D coğrafi konumda yer alan bir tepe yerleşmesidir. Yerleşme, tepenin düz ana kaya yükseltisi üzerinde ve güney yamaçta yoğunlaşmaktadır. Doğusundan, bugün kurumuş olan eski bir su yatağı geçmektedir. Güney ve batı eteklerinden köy yolları geçmektedir. Tepenin batı eteklerinde modern köy mezarlığı bulunmaktadır. Tepe üzerinde ve güney yamaçta çok sayıda küçük eski kaçak kazı çukurları görülmektedir. Tepenin kuzeyinde yaklaşık 3,5 m çapında ve 1,5 m derinliğindeki kaçak kazı çukuru yenidir. Seramik türü yüzey malzemesi; Demir Çağı, Helenistik Dönem, Roma Devri ve Ortaçağ'a tarihlenmektedir.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı 29.03.2002-2995
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon 10.06.2010
Görüntülenme Sayısı : 517    Eklenme Tarihi : 08 Mart 2013 Cuma    Güncellenme Tarihi : 08 Mart 2013 Cuma