­ ŞARKIŞLA ULU CAMİİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

ŞARKIŞLA ULU CAMİİ - Sivas

Kimlik
Adı ŞARKIŞLA ULU CAMİİ
Envanter No 58.09.65/1.0
Harita No --
Mah. Köy - Mevkii Pınarönü Mahallesi
Adres Pınarönü Mahallesi-ŞARKIŞLA
Pafta 3
Ada 157
Parsel 2
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Vakıflar Genel Müdürlüğü
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe var
Vakfiye var
Genel Tanım --
Kullanım Durumu
Koruma Durumu C
Taşıyıcı Yapı A
Üst Yapı
Dış Yapı C
Süsleme Elemanları B
Rutubet A
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar Günümüze kadar çeşitli onarımlarla cami bozulmalara uğramıştır.
Ayrıntılı Tanımı Mihraba paralel dikdörtgen planlı caminin tespit edilen üç kitabesi vardır. Bu kitabelerden biri caminin son cemaat yeri kapısı üzerinde H. 1080 yılı biri harim giriş kapısı üzerinde H. 1210 diğeri ise minarenin bulunduğu yönde H. 1318 tarihi yer almaktadır. Günümüze kadar yapılan çeşitli onarımlarla cami bozulmalara uğramıştır. Bu gün güney yönde girişi bulunan camiye sundurma şeklinde kapalı bir bölüm eklenmiş buradan son cemaat yerine girilir. Son cemaat yeri kapalıdır. Sol köşede minareye çıkılmaktadır. Yine caminin sol cephesinde mihrabiye nişi yer alır. Buradan üst katta yer alan kadınlar kısmına sağ köşede yer alan merdivenle çıkılmaktadır. Kadınlar mahfilinin iki yanında cami duvarını içten dört yönden dolanan bir insanın zorlanmadan yürüyebileceği boyutta galeri yer alır. Harim bölümü mihraba dik üç sahına ayrılmıştır. Üç adet kare ayak üst örtüyü taşımaktadır. Üst örtüde ise yayvan elips şeklinde büyük oranda uğramış, tam olarak ne zaman yapıldığı tespit edilememiş tonoz ve kubbe vari karışık bir örtü sistemi bulunur. Orta sahında bulunan örtü sistemi ise yüksek kasnaklı ve kubbelidir. Mihrap, minber yakın zamanda yenilenmiştir. Pencereler yine yuvarlak kemerli dikey doğrultuda ve doğu batı cephede dağılım göstermekle birlikte duvar cephelerinde simetrik değillerdir. Yine üst kısımlarda baklava dilimi şeklinde içten daralan dıştan genişleyen küçük boyutlu aydınlatma pencereleri diyebileceğimiz pencerelerde bulunur. Yine orta alandaki kubbenin kasnağında baklava dilimi pencerelerin altında sonradan kapatıldığı anlaşılan yuvarlak kemerli pencere izleri hala mevcuttur. Günümüzde kırma çatılı, Marsilya tipi çatı ile kapatılmıştır. Dış cepheler beton sıvanmıştır. Güney yönde yine sonradan eklenen şadırvanı yer alır. Kuzeydoğu yönde camiye bitişik girişi caminin içinden sağlanan minare yer alır. Minare kaidesi kesme taştır. Gövde ve petek kısmı tuğla ile örülmüş ve üzeri sıvanmıştır.
Su VAR
Elektrik VAR
Isıtma VAR
Orjinal Kullanım Cami
Bugünkü Kullanımı Cami
Önerilen Kullanım Cami
Tescil Kararı 22.12.2010-2132
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon
Görüntülenme Sayısı : 1117    Eklenme Tarihi : 04 Mart 2013 Pazartesi    Güncellenme Tarihi : 04 Mart 2013 Pazartesi