­ KAYABURUN (ODUR) KÖYÜ KİLİSESİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

KAYABURUN (ODUR) KÖYÜ KİLİSESİ - Sivas

Kimlik
Adı KAYABURUN (ODUR) KÖYÜ KİLİSESİ
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Kayaburun (Odur) Köyü
Adres DİVRİĞİ
Pafta 7
Ada
Parsel 1265
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Ömer ÇALAPVERDİ ve Müşterekleri
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi 1833
Yapan
Kültür Dönemi Beylikler
Kitabe Var
Vakfiye Var
Genel Tanım Kilise; Sivas-Divriği karayolu üzerinde, Divriği ilçesine 18 km. mesafede yer alan Kayaburun (Odur) Köyü içindedir. Kilise, doğu batı doğrultulu dikdörtgen planlı, üç neflidir. Bugün kullanılmayan kilisenin güney cephesinde, yapıya bitişik durumda bulunan, tonozla örtülü olduğu tahbin edilen iki yapısı daha vardır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu B
Taşıyıcı Yapı B
Üst Yapı B
Dış Yapı B
Süsleme Elemanları B
Rutubet A
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar -
Ayrıntılı Tanımı Söz konusu kilise, Kayaburun Köyü, köy içi mevkiinde yer almaktadır. Köylüler tarafından bu kilisenin Ermeni Kilisesi olduğu ifade edilmektedir. Yapının batısında bulunan ana giriş kapısı üzerindeki kitabeden kilisenin 1833 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Kilise, doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlı, üç neflidir. Kilisenin güney cephesinde, yapıya bitişik durumda bulunan, tonozla örtülü olduğu tahmin edilen iki yapı daha vardır. Bu yapılardan doğudakine, kilise içerisinden açılan bir kapıyla ulaşılmakta ve köylüler tarafından “papaz odası” olarak bilinmektedir. Batıdaki mekâna ise, yine bu mekanın batısında bulunan bir kapıyla girilmektedir. Burası köylüler tarafından depo olarak kullanılmaktadır. Köşeleri düzgün kesme taş olan kilise, yığma moloz taş örgü sistemiyle inşa edilmiştir. Moloz yığma taş aralarındaki hatıllar ardıç ağacındandır. Yapının batı cephesinde dış duvar üzerinde yer yer devşirme kesme taş bloklar üzerinde haç işaretleri görülmektedir. Yapının kuzey cephesi ve batı cephesinin bir kısmı yol kotunun altında kalmaktadır. Kiliseye, batı yönünde yer alan kapıdan girilmektedir. Ahşap sütunlarla mekân üç nefe ayrılmıştır. Giriş kapısının sağında ve solunda, yan neflerin genişliğinde, kot farkı ile ayrılmış 15–20 cm. yüksekliğinde taş ve toprak dolgulu sekili alan bulunmaktadır. Apsis, kilisenin doğusunda, kilise mekânından yaklaşık olarak 80 cm. yüksekte yer almaktadır. Buraya, yükseltinin iki yanında bulunan üç basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Apsisin sağında ve solunda muhtemelen pastoforion olarak kullanılmış tonozlu mekânlar yer almaktadır. Bu mekânları ayıran duvarlarda geçiş bulunmaktadır. Yapının güney ve batıdaki iç cephe duvarlarında da yer yer haç işaretli taşlar görülmektedir. Kilise mekânı, güney cephede üst kotta yer alan dört, batı cephede yer alan üç, doğu cephede, apsisin solunda yer alan pastoforion hücresindeki bir mazgal pencereyle aydınlatılmaktadır. Apsisin sağındaki pastoforion hücresinin mazgal penceresi kapalıdır. Kilisenin sunağı kuzey cephede yer almaktadır. Kilisenin taşıyıcı sistemi ahşaptır. Üçer ahşap sütun, güney ve kuzey cephe duvarlarına dayanmaktadır. Orta nef de yan neflerden üçer sütunla ayrılmaktadır. Sütunlar, taş kaidelerle oturmaktadır. Düz çatılı kilisenin tavanı içten, ardıç ağacından yapılmış ters tavandır. Tavanın üzeri çakıl ve sal taşı karıştırılmış toprakla örtülüdür. Kilisenin zemini topraktır.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım Kilise
Bugünkü Kullanımı Kilise
Önerilen Kullanım Kilise
Tescil Kararı 13.02.1986-1861
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 1375    Eklenme Tarihi : 05 Mart 2013 Salı    Güncellenme Tarihi : 30 Haziran 2014 Pazartesi