­ DERDİYAR SULTAN YAYLASINDA BULUNAN DERDİYAR SULTAN’A AİT MEZAR | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

DERDİYAR SULTAN YAYLASINDA BULUNAN DERDİYAR SULTAN’A AİT MEZAR - Sivas

Kimlik
Adı DERDİYAR SULTAN YAYLASINDA BULUNAN DERDİYAR SULTAN’A AİT MEZAR
Envanter No 58.12.28.1.0
Harita No --
Mah. Köy - Mevkii Tecer Dağı Derdiyar Sultan Yaylası
Adres Tecer Dağı Derdiyar Sultan Yaylası-Ulaş
Pafta
Ada
Parsel
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran Bilinmiyor
Yapım Tarihi
Yapan Bilinmiyor
Kültür Dönemi
Kitabe Yok
Vakfiye Yok
Genel Tanım Sivas ili, Ulaş ilçesine bağlı Ovacık Köyü ile Demircilik köyleri arasında, Tecer Dağı’nın kuzey eteklerinde 1800 m. Rakımlı yerleşmeye uygun bir plato olan Derdiyar Yaylası Demircilik Köyü ile Ovacık Köyü yolunun orta kesiminde bulunan Bentbaşı Deresi’nin 1,5 km. kuzeyindedir. 16–17. yüzyıllarda yaşantı özelliği gösteren alan yaklaşık 50.000 m².lik bir düzlükten oluşmaktadır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu C
Taşıyıcı Yapı C
Üst Yapı
Dış Yapı C
Süsleme Elemanları C
Rutubet A
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar --
Ayrıntılı Tanımı Sivas ili, Ulaş ilçesine bağlı Ovacık Köyü ile Demircilik köyleri arasında, Tecer Dağı’nın kuzey eteklerinde 1800 m. Rakımlı yerleşmeye uygun bir plato olan Derdiyar Yaylası Demircilik Köyü ile Ovacık Köyü yolunun orta kesiminde bulunan Bentbaşı Deresi’nin 1,5 km. kuzeyindedir. 16–17. yüzyıllarda yaşantı özelliği gösteren alan yaklaşık 50.000 m².lik bir düzlükten oluşmaktadır. Bölge halkı 20. yüzyılın başlarından itibaren daha aşağıda bulunan Demircilik ve Ovacık köylerinin bulunduğu alanlara yerleşerek bölgeyi terk etmişlerdir. 1050’li yıllara kadar yoğun bir şekilde ziyaret edildiği ifade edilen Derdiyar Sultan Mezarı bahse konu köylerin insanlarının özellikle Ankara ve İstanbul’a göç etmeleri sonucu köylerde kalan insanlar tarafından ziyaret edilmesine karşın yayla yerinin büyük ve yoğun su kaynakları nedeniyle çayırlığa dönüştürülmesi sağlanmıştır. Yaklaşık 50.000 m².lik düzlüğün batı yamacında yaklaşık 4x4 m².lik ölçülerinde taş temel izleri arasında 1990’lı yıllarda yapıldığı öğrenilen 100x90 cm². ve 80x150 cm². ölçülerinde 2 adet kaçak kazı çukuruna rastlanmıştır. Düzlüğün doğu yamacında bulunan temel kalıntıları çam ve ardıç ağaçları ile düzlükteki temel kalıntıları ise doğal su kaynaklarının oluşturduğu çayırlık altında kaldığı Ovacık Köyü’nden Garip Tecer (85) ile Demircilik Köyünden Ali Aslan (90)’ın ifadelerinden öğrenilmektedir. Derdiyar Sultan’a ait olduğu ifade edilen yaklaşık 4x4 m². ölçülerindeki taş temel izleri ile etrafındaki mezar kalıntıları ve mevcut durumda su kanalı yapılarak oluşturulan çayırlığın altında kalan köy kalıntıları ile doğu yamaçtaki temel izleri bölgeyi bize gezdiren Garip Tecer ile Ali Aslan’ın ifadelerini doğruladığından burasının 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar iskan gördüğünü mevcut durumunda gözükmektedir.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım Türbe
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı 06.02.2008-748
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon
Görüntülenme Sayısı : 909    Eklenme Tarihi : 28 Şubat 2013 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 28 Şubat 2013 Perşembe