­ AKÇAKALE KÖYÜ KALESİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

AKÇAKALE KÖYÜ KALESİ - Sivas

Kimlik
Adı AKÇAKALE KÖYÜ KALESİ
Envanter No --
Harita No --
Mah. Köy - Mevkii Akçakale Köyü
Adres Akçakale Köyü-YILDIZELİ
Pafta
Ada
Parsel
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe
Vakfiye
Genel Tanım Üç tarafı dere ile çevrili bir yarımada biçiminde kayalık bir tepe üzerinde inşa edilmiş, moloz örgülü sur duvarlarının bir kısmı günümüze kadar gelebilmiş küçük bir kaledir. Akçakale Köyü, Yıldızeli ilçesine bağlı ve ilçenin güneybatı yönünde Şarkışla ilçe sınırına çok yakın bir köydür. Adını da köyde bulunan Roma dönemi yapısı olan kaleden almaktadır. Kale; köyün doğu yönünde köye yaklaşık 500 m. mesafededir. Batı tarafındaki sırttan kaleye çıkılmaktadır. Kuzey, güney ve doğu yönünde büyük dere geçmekte, adeta bir yarımada biçiminde yüksekçe bir tepe üzerinde kurulmuştur. Üç yönden kaleye çıkmak oldukça zordur. Kuzey yönündeki kayalık kesimde çıkılması zor dikdörtgen pencereli bir gözetleme mekânı bulunmaktadır. Kalenin çevresi 90 cm. ila 130 cm. arasında değişen moloz taşlarla inşa edilmiş, sur duvarları bulunmaktadır. Bu duvarların yüksekliği yer yer 6 m.’ye yaklaşmaktadır. Ancak günümüze az bir bölümü kalmıştır. Kalenin üstünde kuzey yönündeki derede bulunan suya inmek için bir suyolunun giriş kısmı bulunmaktadır. Bugün bu mağara taş ve toprakla dolu durumdadır. Defineciler tarafından veya köylüler tarafından kalenin üzerinde kaçak kazılar yapıldığı tespit edilmiştir. Köy muhtarına bu gibi olayların olmaması için sözlü olarak uyarıda bulunulmuştur. Bu haliyle de olsa korunması gerektiği kanaatine varılmıştır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar --
Ayrıntılı Tanımı Üç tarafı dere ile çevrili bir yarımada biçiminde kayalık bir tepe üzerinde inşa edilmiş, moloz örgülü sur duvarlarının bir kısmı günümüze kadar gelebilmiş küçük bir kaledir. Akçakale Köyü, Yıldızeli ilçesine bağlı ve ilçenin güneybatı yönünde Şarkışla ilçe sınırına çok yakın bir köydür. Adını da köyde bulunan Roma dönemi yapısı olan kaleden almaktadır. Kale; köyün doğu yönünde köye yaklaşık 500 m. mesafededir. Batı tarafındaki sırttan kaleye çıkılmaktadır. Kuzey, güney ve doğu yönünde büyük dere geçmekte, adeta bir yarımada biçiminde yüksekçe bir tepe üzerinde kurulmuştur. Üç yönden kaleye çıkmak oldukça zordur. Kuzey yönündeki kayalık kesimde çıkılması zor dikdörtgen pencereli bir gözetleme mekânı bulunmaktadır. Kalenin çevresi 90 cm. ila 130 cm. arasında değişen moloz taşlarla inşa edilmiş, sur duvarları bulunmaktadır. Bu duvarların yüksekliği yer yer 6 m.’ye yaklaşmaktadır. Ancak günümüze az bir bölümü kalmıştır. Kalenin üstünde kuzey yönündeki derede bulunan suya inmek için bir suyolunun giriş kısmı bulunmaktadır. Bugün bu mağara taş ve toprakla dolu durumdadır. Defineciler tarafından veya köylüler tarafından kalenin üzerinde kaçak kazılar yapıldığı tespit edilmiştir. Köy muhtarına bu gibi olayların olmaması için sözlü olarak uyarıda bulunulmuştur. Bu haliyle de olsa korunması gerektiği kanaatine varılmıştır.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı 07.06.1988-206
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon
Görüntülenme Sayısı : 606    Eklenme Tarihi : 27 Şubat 2013 Çarşamba    Güncellenme Tarihi : 27 Şubat 2013 Çarşamba