­ DEDELER KÖYÜ KİLİSESİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

DEDELER KÖYÜ KİLİSESİ - Şırnak

Kimlik
Adı DEDELER KÖYÜ KİLİSESİ
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Dedeler Köyü
Adres Dedeler Köyü / Silopi
Pafta -
Ada -
Parsel -
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 1
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş -
Diğer Özellikler
Yaptıran -
Yapım Tarihi -
Yapan -
Kültür Dönemi
Kitabe -
Vakfiye -
Genel Tanım Dedeler köyünün yakınında meskun mahal dışında bulunan kilise, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı tek bir bölümden oluşmaktadır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu B
Taşıyıcı Yapı B
Üst Yapı C
Dış Yapı B
Süsleme Elemanları A
Rutubet A
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar -Üst örtüsü ve duvarlarının bir kısmı yıkılmış olan kilise, günümüzde kullanılmamakta olup, harap durumdadır.
Ayrıntılı Tanımı Oldukça iri ve kaba yonu işlenmiş kalker taşı malzemeden inşa edilmiş olan taşınmazın üst örtüsü, basık ve yayvan taşların yan yana dizilmesi sonucu oluşturulmuş beşik tonoz ile örtülmüş ve üzeri toprakla kaplanmış düz dam şeklindedir. Taşınmasın güneydoğu kısmındaki duvarı ile doğu yönde üst örtüsü yıkılmıştır. Kilisenin giriş kapısı muhtemelen, güneydoğusunda yıkılan kısımda bulunmakta idi. Güney ve kuzey duvarlarına açılan ve oldukça küçük tutulmuş mazgal şeklinde pencereler dışında duvarlar tamamen sağır tutulmuştur. Yapının duvarları oldukça kalın tutulmuştur. İç kısımda güney duvarında iki niş, batı duvarında da küçük bir nişe yer verilmiştir. Yapıda genel olarak oldukça kaba bir işçilik gözlenmektedir. Cudi Dağının hemen eteklerinde kurulmuş olan taşınmazın, üzerine kurulduğu tepenin yamaçlarında güneye doğru muhtemelen kilise ile ilişkili olabilecek yapı ve müştemilatlara ait izler ve bunlara ait yıkıntılar ile molozlar gözlenmektedir. Özellikle Hakkari yöresinde rastlanın, mimari özelliklerden yoksun, gösterişsiz, çok basit ve küçük düz yapılar şeklinde Nesturilere ait kiliselerle benzer özellikler taşıması, buranın Nesturilere ait bir kilise olduğunu düşündürmektedir.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım Kilise
Bugünkü Kullanımı Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım Kilise
Tescil Kararı 2050 / 18.02.2009
Yayın Dizini -
Ekler -
Revizyon -

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 664    Eklenme Tarihi : 20 Şubat 2013 Çarşamba    Güncellenme Tarihi : 14 Mayıs 2014 Çarşamba