­ ŞEHİTLER ÇEŞMESİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Şehitler Çeşmesi - Sinop

Kimlik
Adı Şehitler Çeşmesi
Envanter No A-12
Harita No 19M-II 1/1000
Mah. Köy - Mevkii Meydankapı Mahallesi
Adres Merkez/SİNOP
Pafta 7
Ada 164
Parsel 1
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 1
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Sinop Belediye Başkanlığı
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi 1858
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe Var
Vakfiye Var
Genel Tanım 3.80 m boyutlarında, küp biçimli, kuzey, güney ve batı cephelerinden su akan, dışı kesme taşlarla kaplanmış, üstü tek kubbe ile örtülü, kuzey ve güney cepheleri süslü ve yazıtlı olan meydan çeşmesidir.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu A
Taşıyıcı Yapı A
Üst Yapı B
Dış Yapı B
Süsleme Elemanları B
Rutubet C
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar -
Ayrıntılı Tanımı Zeminde kuzey ve batı cepheleri birleştiren köşelerde kurnalar arasındaki oluk ya da kanaldan sonra anıtın zemin kaidesi ve bir silme meydana getirilmiş olup bundan sonra kesme taş sırası gelmektedir. Dört cepheyi çevreleyen bir silme ve üzerinde ortaları göbekli ve çevresinde dörder yaprak süslemelidir. En üstte köşelere küçük birer küre konmuş olup kuzey ve doğu cephelerini birleştiren köşedeki küre yok olmuştur. Tavan örtüsü kubbelidir. Üzeri çinko ile kaplanmıştır. Kubbe üzerinde sekiz adet çıta şeklinde yükselti dikkati çekmektedir. Çeşmenin üzerine konduğu ayna taşı ortada ve tektir. Dört sıra yazıt altında beşinci sırada yalnız tarih vardır. Yazıtın iki yanında stilize yapraklar içinde iki silme ile çevrilen oval alanlar içinde tuğla ve sağ yanında 2 goncalı gül dalı yer almaktadır. Tuğra, tarih ve yazıtlar kazınmıştır.
Su VAR
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım Çeşme
Bugünkü Kullanımı Çeşme
Önerilen Kullanım Çeşme
Tescil Kararı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu-23.10.1987/3771
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu-07.05.2004/949
Görüntülenme Sayısı : 1641    Eklenme Tarihi : 31 Ocak 2013 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 25 Ağustos 2014 Pazartesi