­ SARIKUM (I. VE III. DERECE DOĞAL SİT ALANI) | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Sarıkum (I. ve III. Derece Doğal Sit Alanı) - Sinop

Kimlik
Adı Sarıkum (I. ve III. Derece Doğal Sit Alanı)
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Sarıkum Köyü-Arabadurağı Mahallesi
Adres Merkez-Erfelek /SİNOP
Pafta D34 d1 6d
Ada 131
Parsel
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe
Vakfiye
Genel Tanım Sarıkum Lagün Gölü ve Kumulları, Sinop’un 20 km batısında yer alırlar. Bölgeye Sinop-Ayancık Karayolundan ayrılan stabilize bir yolla ulaşılır. Farklı ekosistemlerin bir arada bulunduğu bu saha eski bir körfezin önünün kıyı kumulları ile kapanması sonucunda oluşmuştur. Önünün kıyı kumulları ile kapanmasını takiben akarsuların getirdiği alüvyonlar ve kumullarla doldurulması yoluyla büyük ölçüde karalaşan bu körfezden geriye Sarıkum Gölü diye adlandırılan yaklaşık 200 hektar alana sahip sığ bir lagün gölü kalmıştır. Tuzluluğu % 3-4 civarında olan bu göl yaklaşık 30 metre genişliğinde bir boğazla açık denize bağlanmaktadır. Sarıkum Lagün Gölü’nde tatlı su balıkları olan, sazan, sudak ve yılanbalığı ile denizlerle bağlantılı olduğu dönemlerde kefal bulunmaktadır. Gölün çevresi bataklık ve sulak alan bitki toplulukları ile kuşatılmıştır. Gölün batısında, sarı sazlık olarak adlandırılan kesim gölün yakın zamanda karalaşmaya başlayan bölümünü oluşturmaktadır. Göl kenarında ağaç cinsleri olarak kızılağaç, dişbudak, gürgen, kayın ve çam yer almaktadır. Sarıkum kumullarının gelişme yönü bunların günbatısı ve lodos rüzgarlarının etkisiyle oluştuğunu ortaya koymaktadır. Sarıkum Gölü ve sazlıkları ayrıca; önemli bir kuş barınma alanıdır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar -
Ayrıntılı Tanımı -
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu-21.11.1991/1199
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon
Görüntülenme Sayısı : 576    Eklenme Tarihi : 03 Mart 2013 Pazar    Güncellenme Tarihi : 03 Mart 2013 Pazar