­ YEŞİLBURÇ HAMAMI | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

YEŞİLBURÇ HAMAMI - Niğde

Kimlik
Adı YEŞİLBURÇ HAMAMI
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii
Adres Yeşilburç Köyü Merkez/NİĞDE
Pafta
Ada
Parsel 561
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe
Vakfiye
Genel Tanım Niğde İli, Merkez İlçe, Yeşilburç köyünde bulunmaktadır. Hamam sıcaklık, soğukluk ve ısıtma olarak üç bölümden oluşmaktadır. İlk iki bölüm birbirine benzer sekizer sağır kemerle kare plan üzerinde kubbeyi oluşturmaktadır. Köşelerde pandantif süslemeler yer alır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar -
Ayrıntılı Tanımı Hamam giriş, soğukluk, sıcaklık ve ısıtma bölümlerinden oluşmaktadır. Duvarlar moloz taş üzerine düzgün kesme taşla kaplanmıştır. İlk iki bölüm kare planlı olup, üstte kubbeye doğru geçiş duvar ve köşelerde yapılan 8 adet sağır kemerle sağlanmaktadır. Köşelerdeki sağır kemerlerin içinde üçgen pandandif süslemeler yer almaktadır. Buradan sıcaklık bölümüne geçiş batı duvarındaki kapı ile olmaktadır. Bu ikinci bölümde sıcak suyun geçirildiği künkler halen görülebilmektedir. Kubbe üzerinde ışık gözleri mevcuttur. Bunun batısında da dikdörtgen bir mekan ile batı yönde buna bağlı ısıtma bölümü yer almaktadır. Burada bir havalandırma bacası vardır. Yapı doğu batı yönünde uzanmaktadır. Giriş kapıları güney yöndedir.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım Hamam
Bugünkü Kullanımı Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı 04.07.2006/764
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 630    Eklenme Tarihi : 26 Mart 2015 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 26 Mart 2015 Perşembe