­ KÜÇÜKKÖY KİLİSESİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

KÜÇÜKKÖY KİLİSESİ - Niğde

Kimlik
Adı KÜÇÜKKÖY KİLİSESİ
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii
Adres Küçük Köy Merkez/NİĞDE
Pafta 4
Ada
Parsel 332
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 2
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi
Yapan
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe
Vakfiye
Genel Tanım Üç nefli bazilika planda dıştan ve içten üç yuvarlak apsisli üç bölümlü ve tavanı çapraz tonozlu narteksi olan ve bazalttan yapılmış bir kilisedir. Narteksten içeri tek yapı ile girilir. Narteksin sağ bölümü kapatılmıştır. İçte iki sıra halinde üçer sütun vardır. İç mekanda tavanın orta kısmında üç kubbe yan neflerde ise tonoz vardır. Orta kubbeye geçişte 4 İncil yazarının freskleri vardır. Tavanda barok tarzda kalem işi madalyonlar vazoda çiçek çeşitli geometrik süsler vardır. Apsislerde birer pencere ve üstlerde harçlar vardır. Kuzeyde bir sundurma ve kapı vardır. Çatı taş kaplama ve beşik çatı sistemlidir.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu A
Taşıyıcı Yapı A
Üst Yapı A
Dış Yapı A
Süsleme Elemanları B
Rutubet A
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar Aziz Nikolaos adına 1834'de yenilenmiş bir manastır kilisesi olduğu geçmektedir.
Ayrıntılı Tanım Üç nefli bazilka planında dıştan ve içten yuvarlak üç apsis batıda üç bölümlü tavan çapraz tonozlu narteksi olan ve bazalttan yapılmış bir kilsedir. Nartekste 4 paye vardır. Kapı ile narteksten içeri girilir. Kapı üzerinde 6 satırlık Karamanlıca kitabe vardır. Narteksin sağ bölümü sonradan oda halini almış İç mekan 2 sıra halinde üçer sütun vardır. İçte orta nefte üç kubbe yan neflerde tonoz tavanı oluşturmaktadır. Sağda Hz. İsmail'in kurban edilmesi sahneli fresk vardır. Ortada kubbeye geçişte dört İncil yazarının freskleri ayrıca mavi renk ağırlıklı Barok tarzda kartuşlar bitkisel motifler vazodan çıkan çiçek motifleri gibi kalem işi vardır. Pencere dış üst kısımda birer haç kabartması vardır. Yapının üst kat seviyesinde doğu ve batı alınlıklar üzerinde üçer pencere vardır. Ana mekan çatısı çift pahlı beşik çatılı apsisler basık koni çatılıdır. Çatılar dıştan taş kaplıdır. Dışta doğu cephede apsislerin saçak hattını belirleyen silmeler kuzey ve güney duvarlarında da devam eder birer yılanbaşı ile sona erer. Yapı genel olarak sağlamdır.
Su YOK
Elektrik VAR
Isıtma YOK
Orjinal Kullanımı Kilise
Bugünkü Kullanımı Kullanılmıyor
Önerilen Kullanımı
Tescil Kararı 16/01/1992-1218
Yayın Dizini 1-Yard.Doç.Dr. Ebru PARMAN '' Niğde Çevre Araştırmaları '' Hacettepe Üniv.Edebiyat Fak.Dergisi Cilt5
Ekler
Revizyon

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 627    Eklenme Tarihi : 06 Mart 2015 Cuma    Güncellenme Tarihi : 06 Mart 2015 Cuma