­ DIŞARI CAMİ / ÇELEBİ HÜSAMETTİN CAMİ | Kültür Portalı

Dışarı Cami / Çelebi Hüsamettin Cami - Niğde

Dışarı Cami (Çelebi Hüsamettin Cami) Saruhan Mahallesi Bor Caddesi Üzerindedir. Yapının inşa kitabesi yoktur, fakat XVI. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Günümüze bazı onarımlarla gelen cami, orijinal özelliğini büyük ölçüde korumakta ve işlevini devam ettirmektedir. Daha önce yıkılan son cemaat yeri aslına uygun yeniden inşa edilmiştir. Yapı, tek kubbeli camiler sınıfındadır. Dıştan 17.10x17.10 metre ölçülerinde harim, kuzeyinde 5.40x17.10 metre ölçülerinde üç kubbeli son cemaat yeri ve kuzeybatı köşesinde yer alan tek şerefeli minareden oluşur. Cephe duvarlarında ve kubbe kasnağında sarımtırak ince yonu trakit taşı, minare de kül renginde mihrapta ise kül rengi kesme taş kullanılmıştır. İtinalı işçilik göze çarpar. Cephe duvarları oldukça yüksek tutulmuştur.

Yapının bütün duvarlarında iki sıra pencere açılarak monotonluk giderilmeye çalışılmıştır. Son Cemaat Yeri köşelerden pandantiflerle geçilen üç kubbeyle örtülmüştür. Harime girişi sağlayan 1.15x2.10 metre ölçülerinde cümle kapısı kuzey duvarının ortasına yerleştirilmiş, basık kemer ve söveler mermerden yapılmıştır. İç mekâna aydınlık, her duvarda eşit şekilde sekizi alt sırada, sekizi üst sırada ve biri de kubbe kasnağında olmak üzere on yedi pencereyle sağlanmıştır. Camide aşırı süsleme yoktur. Dikkati çeken bezeme mihrap ve müezzin mahfilindedir.

Kaynak: http://www.nigdekulturturizm.gov.tr/TR,74357/camiler.html adresinden, 21.07.2014 tarihinde alınmıştır.

Niğde Gezilecek Yerler

Cami
İnanç Turizmi
Niğde kent merkezinde bulunan camiye yaya olarak ulaşılabilir.
Dr. Sami Yağız Caddesi Dışarı Cami Sokak Merkez/Niğde

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 10645    Eklenme Tarihi : 28 Aralık 2012 Cuma    Güncellenme Tarihi : 16 Eylül 2021 Perşembe