­ SUNULLAH GAYBİ TÜRBESİ | Kültür Portalı

Sunullah Gaybi Türbesi - Kütahya

17'nci yüzyılda yapılan türbe kesme taş kaplamalı kiremit çatı örtülüdür. Sunullah Gaybi, Kalburcu Şeyhi Pir Ahmet Beşiri’nin torunudur. Tasavvuf ehli bu kişi taassup ve cehaletle mücadele etmiş, pürüzsüz bir Türkçe kullanmıştır. Gaybi Divanı, Sohbetname, Biadname, Ruh’ül-Akaidname, Makasıd-ı Ayniye ve Hüda Rabbim başlıca eserleridir.

Sunullah Gaybî, Türk tasavvuf şiirinin önemli temsilcilerinden biridir. M.Fuad Köprülü onu Yûnus Emre takipçileri arasında sayar. Hüseyin Vassâf, Sunullah’ın adının tezkirelerde zikredilmemesini mensup olduğu Bayramî-Melâmî geleneğine karşı olumsuz tutum dolayısıyla kendisini gizlemesine bağlar. Rıza Tevfik ise onu basit ve açık bir Türkçe ile felsefî konuları işleyebilen nâdir şairlerden biri diye nitelendirir. Gaybî çoğunluğunu aruz, bir kısmını hece vezniyle yazdığı şiirlerinde tecelli, devir nazariyesi ve insân-ı kâmil düşüncesi gibi tasavvufun temel konularını işlemiştir. Risâle-i Halvetiyye ve Bayramiyye’nin giriş cümlelerinden Kütahya’da mülhidlik ve zındıklıkla itham edildiği anlaşılan Sun‘ullah Gaybî hayatının sonlarına doğru yazdığı bazı risâleleri bu yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırmak için kaleme almıştır. Devir nazariyesini anlattığı doksan dokuz beyitlik “Keşfü’l-gıtâ” manzumesi tasavvufî çevrelerde çok tanınmıştır.

Kaynak: Kütahya Kültür ve Turizm Müdürlüğü ''Kütahya Tanıtım Broşürü'' / TDV İslam Ansiklopedisi

Kütahya Gezilecek Yerler

Türbe
İnanç-Kültür Turizmi
Merkeze 1 kilometre uzaklıktadır. Eski otogar arkasında bulunmaktadır.
Gaybi Efendi Mahallesi Musalla Mezarlığı/Kütahya

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 9709    Eklenme Tarihi : 20 Şubat 2013 Çarşamba    Güncellenme Tarihi : 11 Mayıs 2020 Pazartesi