­ KÜPLÜ BAYIRI MEVKİİ ARKEOLOJİK SİT ALANI | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Küplü Bayırı Mevkii Arkeolojik Sit Alanı - Kocaeli

Kimlik
Adı Küplü Bayırı Mevkii Arkeolojik Sit Alanı
Envanter No .
Harita No 30 L II d.
Mah. Köy - Mevkii Mersincik Deresi-Küplü Bayırı Mevk
Adres Mersincik Deresi-Küplü Bayırı Mevki- Derince
Pafta
Ada
Parsel
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe
Vakfiye
Genel Tanım Kocaeli ili, Derince İlçesi, Mersincik Deresi Küplü bayırı mevki oldukça dik bir eğime sahiptir. Orman arazisi olması sebebiyle sık ağaçlarla ve bitki örtüsü ile kaplıdır. Alan üzerinde birkaç yerde açılan define çukurları yer almaktadır. Söz konusu alanda hac motifli mimari parça depolama amaçlı kullanılan silolar sunak tespit edilmiş ve belgelenmiştir.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar .
Ayrıntılı Tanımı Kocaeli ili, Derince İlçesi, Mersincik Deresi Küplü bayırı mevki oldukça dik bir eğime sahiptir. Orman arazisi olması sebebiyle sık ağaçlarla ve bitki örtüsü ile kaplıdır. Alan üzerinde birkaç yerde açılan define çukurları yer almaktadır. Söz konusu alanda hac motifli mimari parça depolama amaçlı kullanılan silolar sunak tespit edilmiş ve belgelenmiştir.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı Kocaeli K.T.V.B.K.'nun 22.10.2007 tarih ve 166 Sayılı kararı
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon
Görüntülenme Sayısı : 1683    Eklenme Tarihi : 12 Mart 2013 Salı    Güncellenme Tarihi : 12 Mart 2013 Salı