­ ÇINARLI ÇEŞME ( NAMAZGAH ÇEŞMESİ) | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Çınarlı Çeşme ( Namazgah Çeşmesi) - Kocaeli

Kimlik
Adı Çınarlı Çeşme ( Namazgah Çeşmesi)
Envanter No .
Harita No .
Mah. Köy - Mevkii Eski Ankara Yolu
Adres Eski Ankara Yolu-Gebze
Pafta
Ada
Parsel
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi 1187( Hicri)
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe Var
Vakfiye Var
Genel Tanım Eski Ankara yolundaki çeşmenin solundaki yaşlı bir çınar ağacı sağında ise mihraptaşı olan namazgah bulunan çeşmedir.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar .
Ayrıntılı Tanımı Üçgen alınlıklı,beşik çatılı taş malzemeli çeşmenin ön yüzünde yapım kitabesi bulunmaktadır. Kitabenin altında ise onarım kitabesi vardır. Önünde bir mermerden oval yekpare bir yalak bulunmaktadır. Kitabenin okunan kısmında "Sahibel hayır velhasanat Hacı Abdi Kerimesi 1187" tamir olarak 1342 yazılıdır. Sağında bulunan üç adet mermer basamakla namazgah çıkmaktadır. Çeşmenin hemen arkası yaklaşık 16 metrekare genişliğinde alan zeminden 50 cm yükseklikte bir podyum haline getirilerek çeşmenin sağındaki mihrap taşından anlaşıldığına göre namazgah olarak kullanılmaktadır. Mihrap taşı da üçgen alınlıklı kireçtaşından bir taş vardır.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı İstanbul II Nolu K.K.T.V.K.B.K nın 12.03.1991Tarih ve2637 Sayılı kararı
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon
Görüntülenme Sayısı : 1794    Eklenme Tarihi : 13 Mart 2013 Çarşamba    Güncellenme Tarihi : 13 Mart 2013 Çarşamba