­ MADENŞEHİR ÖRENİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Madenşehir Öreni - Karaman

Kimlik
Adı Madenşehir Öreni
Envanter No 1
Harita No 1
Mah. Köy - Mevkii Madenşehir Köyü
Adres Madenşehir Köyü Köy İçi Merkez KARAMAN
Pafta
Ada
Parsel
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel 1
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran Belli Değil
Yapım Tarihi M.S. 4-9. yy
Yapan Belli Değil
Kültür Dönemi Doğu Roma
Kitabe Yok
Vakfiye Yok
Genel Tanım Karaman İli’nin kuzeyinde, yaklaşık 35 km. uzaklıkta, volkanik bir dağ kitlesi olan Karadağ’ın (en yüksek noktası Mahalaç Tepesi 2288 m.) değişik yükseltilerinde ve vadilerinde 4. ve 9. yüzyıllar arasında yapılmış bir çok kilise, bazilika, şapel, manastır, mezar yapısı, sarnıç, konut ve askeri yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar Madenşehir Köyü, Yukarı Ören ve Değle Köylerinde yoğunluk oluştururlar. Yapılar bazilikal, yonca, serbest haç, latin haçı, çokgen ve karışık planlı olarak inşa edilmişlerdir. Yapılarda Erken Hristiyanlık Mimari özellikleri yerli sanat üslubuyla karışmıştır. Karaman’a 37 km. uzaklıkta olan Madenşehir Öreni içerisinde günümüzde de Madenşehir adında bir köy yerleşmesi vardır. Bu durum sonucu bir çok yapı yok olmuştur. Binbirkilise yapılarının en büyüğü köyün girişinde yer alan bir numaralı bazilikadır. Madenşehir Örenindeki Kiliselerin çoğunluğu bazilikal planlıdır. 20. yüzyılın başlarına kadar sağlam olan ancak günümüzde sadece bazılarının temel izleri görülebilen 4, 5, 6, 12, 16, 17, 21, 22, numaralı kiliseler bazilikal planlıdır. 1 numaralı bazilikadan kuzeye doğru giden yolun her iki tarafında Nekropol (mezarlık) alanı bulunmaktadır. Bu alanda yüzeye yayılmış lahit ve lahit kapakları görülebilmektedir. Bu lahitlerden bazılarının dış yüzleri kabartma figürlerle süslüdür. Bazılarında da sadece bir hac kabartması vardır. Yolun devamında köylülerin ağzı açık diye adlandırdıkları exedra (yarım yuvarlak girinti), karşısında (batı) çoğu bölümleri yıkılmış, altında iki kemer, üst katında dört kemerli bir galerisi olan bazilika ve bu iki yapının yakınında büyük bir sarnıç yer almaktadır. Exedradan köyün içine giden yolun solunda üzerinde bir ev yapılmış olan 13 numaralı kilisenin kalıntıları bulunmaktadır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar Yok
Ayrıntılı Tanımı Karaman İli’nin kuzeyinde, yaklaşık 35 km. uzaklıkta, volkanik bir dağ kitlesi olan Karadağ’ın (en yüksek noktası Mahalaç Tepesi 2288 m.) değişik yükseltilerinde ve vadilerinde 4. ve 9. yüzyıllar arasında yapılmış bir çok kilise, bazilika, şapel, manastır, mezar yapısı, sarnıç, konut ve askeri yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar Madenşehir Köyü, Yukarı Ören ve Değle Köylerinde yoğunluk oluştururlar. Yapılar bazilikal, yonca, serbest haç, latin haçı, çokgen ve karışık planlı olarak inşa edilmişlerdir. Yapılarda Erken Hristiyanlık Mimari özellikleri yerli sanat üslubuyla karışmıştır. Karaman’a 37 km. uzaklıkta olan Madenşehir Öreni içerisinde günümüzde de Madenşehir adında bir köy yerleşmesi vardır. Bu durum sonucu bir çok yapı yok olmuştur. Binbirkilise yapılarının en büyüğü köyün girişinde yer alan bir numaralı bazilikadır. Madenşehir Örenindeki Kiliselerin çoğunluğu bazilikal planlıdır. 20. yüzyılın başlarına kadar sağlam olan ancak günümüzde sadece bazılarının temel izleri görülebilen 4, 5, 6, 12, 16, 17, 21, 22, numaralı kiliseler bazilikal planlıdır. 1 numaralı bazilikadan kuzeye doğru giden yolun her iki tarafında Nekropol (mezarlık) alanı bulunmaktadır. Bu alanda yüzeye yayılmış lahit ve lahit kapakları görülebilmektedir. Bu lahitlerden bazılarının dış yüzleri kabartma figürlerle süslüdür. Bazılarında da sadece bir hac kabartması vardır. Yolun devamında köylülerin ağzı açık diye adlandırdıkları exedra (yarım yuvarlak girinti), karşısında (batı) çoğu bölümleri yıkılmış, altında iki kemer, üst katında dört kemerli bir galerisi olan bazilika ve bu iki yapının yakınında büyük bir sarnıç yer almaktadır. Exedradan köyün içine giden yolun solunda üzerinde bir ev yapılmış olan 13 numaralı kilisenin kalıntıları bulunmaktadır.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım Kilise
Bugünkü Kullanımı Konak
Önerilen Kullanım Ören Yeri
Tescil Kararı Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.10.2008 tarih ve 2676 sayılı kararı
Yayın Dizini 1-Prof.Dr. Semavi Eyice, Karadağ ve Karaman, 1971 2-Cengiz Topal, Derbe,Binbirkilise,Manazan,Alahan,
Ekler
Revizyon

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 1331    Eklenme Tarihi : 19 Nisan 2013 Cuma    Güncellenme Tarihi : 02 Mayıs 2013 Perşembe