­ İZMİR TARİH VE SANAT MÜZESİ | Kültür Portalı

İzmir Tarih Ve Sanat Müzesi - İzmir

Kültürpark’ta; 3 bin 820 metrekare kapalı, 9 bin 500 metrekare açık olmak üzere toplam 13 bin 320 metrekare alan içinde yer alan İzmir Tarih ve Sanat Müzesi, üç ayrı binadan ve üç ayrı bölümden oluşmaktadır. Girişte sağdaki bina taş eserlere, ortadaki bina seramik eserlere ve soldaki bina da değerli eşyalara ev sahipliği yapmaktadır.

TAŞ ESERLER SALONU: İki kattan oluşan Taş Eserler bölümünde Arkaik, Klasik, Helenistlik ve Roma dönemlerine ait heykeltraşlık eserleri ile mimariye bağlı plastik eserler sergilenmektedir.

  • ARKAİK DÖNEM (M.Ö. 900 – 700) Bölümün sağ tarafındaki teşhirde ilk olarak Arkaik Dönem (M.Ö. 900 – 700) taş eserleri bizi karşılar. Bu dönemde Batı Anadolu heykel sanatı, özellikle Mısır ile ilişkiler sonucunda büyük boyutlu heykellerle tanışmıştır. Bu etkileşim sonucunda M.Ö. 7'nci yüzyılın ortalarında itibaren daha büyük boyutta heykellerin yapımına başlanmıştır.
  • KLASİK DÖNEM (M.Ö. 490 – 330) Arkaik Dönem’de görülen Kuros ve Kore heykelleri bu dönemde yerlerini galibiyet kazanan sporcu heykellerine, tanrı ve tanrıça betimlemelerine bırakmıştır. Bu dönem heykelleri üç boyutlu bir görünüm kazanmıştır. Klasik Dönem heykeltraşları, heykellerini bronzdan da yapmaya başlamışlardır. Bronzun yeniden kullanılabilir bir malzeme olmasından dolayı, bu dönem heykellerinin büyük bölümü ne yazık ki günümüze kadar ulaşamamıştır.
  • HELENİSTLİK DÖNEM (M.Ö. 330 – 30) Taş Eserler Bölümü'ndeki sağ koridorda sergilenen Arkaik Dönem heykellerinden sonra bizi Helenistlik Dönem heykeltraşlık eserleri karşılar.
  • ROMA DÖNEMİ (M.Ö. 30 – M.S. 395) Romalıların heykel sanatında Yunanlılar kadar yaratıcı oldukları söylenemez. Romalılar, kendilerinden önce gelen Yunan yapıtları toplayarak ülkelerine getirmiş ve bunları kopya ederek çoğaltmışlardır. Bu kopyalar, günümüze ulaşamayan orjinal heykeller hakkında bilgi vermektedir. Agora’da gün ışığına çıkartılan Demetler, Poseidon ve Artemis heykel grubu görülmeye değer.

GÖMÜ ANITLARI SALONU: Koridorun sol tarafında, Helenistik ve Roma dönemlerinden çeşitli kabartmalı stellerin (mezar taşı) iki adet lahtin (mezar) sergilendiği “U” şeklindeki gömü anıtları salonumuz yer almaktadır. Sergilenmekte olan eserlerin çoğu Roma Dönemi’nde yapılmış eserlerdir.

SERAMİK ESERLERİ SALONU: İki kattan oluşan seramik bölümde girişte bizleri prehistorik ve klasik dönemler hakkında bilgi veren panolar karşılar. Bölümdeki eserler sergilenirken kronolojik bir sıra takip edilmemiş; seramikler buluntu yerlerine göre farklı vitrinlere yerleştirilmişlerdir. Prehistorik Dönem’den Bizans Dönemi sonuna kadar olan seramik eserlerin en güzel örneklerini İzmir Tarih ve Sanat Müzesi’nde görmek mümkündür.

KIYMETLİ ESERLER SALONU: Sikkeler bölümünde teşhir edilen sikkelerde kronolojik bir sıra izlenmiştir. Sikke vitrinlerinın ilkinde Arkaik Dönem (M.Ö. 700 – 480) Lidya, Teos, Karia, Efes, Pers, Likya ve Atina şehir sikkeleri ile Klasik Dönem (M.Ö. 480 – 330) Lampsakos, Thebes (Boetia), Kelandaris, Rodos, Aspendos, Milet, Foça ve Batı Anadolu elektron sikkeleri yer almaktadır.

İzmir Gezilecek Yerler

Müze
Kültür Turizmi
Konak/İzmir
Adres: Mimar Sinan Mh., 35220 Konak/İzmir

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 15383    Eklenme Tarihi : 27 Haziran 2013 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 23 Mart 2021 Salı