­ SELEUKEİA SİDERA KİLİSESİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Seleukeia Sidera Kilisesi - Isparta

Kimlik
Adı Seleukeia Sidera Kilisesi
Envanter No -
Harita No M25-a2
Mah. Köy - Mevkii Bayat Köyü
Adres Bayat Köyü, Küçük Kemer Ovası, Çömlekçi yolu Mevkii Atabey/ISPARTA
Pafta 3
Ada
Parsel 364-366
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 1
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş -
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi Bizans Dönemi
Yapan
Kültür Dönemi Doğu Roma
Kitabe
Vakfiye
Genel Tanım Atabey İlçesi, Bayat Köyü sınırları içinde bulunan Seleukeia Sidera Örenyerinin 1 km doğusunda, Isparta Antalya yolunun 150 m. doğusunda, Küçük Kemer Ovası içinden geçen Çömlekçi yolunun kuzeyinde tarla içinde doğu-batı doğrultusunda derinlemesine dikdörtgen planlı Erken Dönem bir kilisedir.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu A
Taşıyıcı Yapı A
Üst Yapı A
Dış Yapı A
Süsleme Elemanları A
Rutubet C
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar -
Ayrıntılı Tanımı Atabey İlçesi, Bayat Köyü sınırları içinde bulunan Seleukeia Sidera Örenyerinin 1 km doğusunda, Isparta Antalya yolunun 150 m. doğusunda, Küçük Kemer Ovası içinden geçen Çömlekçi yolunun kuzeyinde tarla içinde doğu-batı doğrultusunda derinlemesine dikdörtgen planlı Erken Dönem bir kilisedir. Kilise 37.50 x 16.50 ebatlarında büyük boyutludur. Muhtemelen Seleukeia Sidera kentine ait olan kilise bu kentteki yapılardan sökülen spolien parçalar kullanılarak yapılmış doğu-batı doğrultusunda derinlemesine dikdörtgen planlı Erken Dönem bir kilisedir. Kilise kuzey ve güney tarafındaki uzun kenar duvarlarından takip edilebilmekte, batıdaki kısa duvar ve doğudaki apsis kısmında toprak seviyesinde duvar parçası gözükmemektedir. Bazilikal planlı ve 3 nefli olduğu tahmin edilen yapı tarım faaliyetleri dolayısıyla çok tahrip olmuştur. Yapı planı özellikle güney duvardan anlaşılabilmekte olup apsis kısmına kadar takip edilebilmektedir. Açıkta görülen taş yüksekliği bu kısımda 90 cm ve duvar kalınlığı 85 cm dir. Kuzey taraf duvarı iki taş ile temsil edilmektedir. Duvarlar harçlı olarak yakındaki Seleukeia Sidera Örenyerinden getirilen spolien malzemeyle yapılmıştır. Apsis kısmında yapılan bir tahribatta çıkan sütun başlığı iyi durumda olup spolien malzeme değil bu bina için yapılmış bir sütun başlığıdır. Yapı içindeki Stroter ve Kalipter yoğunluğundan çatının iki yana eğimli kiremitle örtülü kırma çatı olduğu tahmin edilmektedir.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım Kilise
Bugünkü Kullanımı Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı Antalya Kült. ve Tab. Varl. Kor. Böl. Kurulu’nun 16.04.2012 Gün ve 533 Sayılı Kararıyla Tesciline
Yayın Dizini
Ekler Rapor, Fotoğraf, Harita
Revizyon

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 828    Eklenme Tarihi : 08 Mayıs 2013 Çarşamba    Güncellenme Tarihi : 08 Mayıs 2013 Çarşamba