­ KİRELİ HAN | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Kireli Han - Isparta

Kimlik
Adı Kireli Han
Envanter No -
Harita No m-26-b-2
Mah. Köy - Mevkii Yassıbel Köyü
Adres Şarkikaraağaç
Pafta
Ada
Parsel
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 1
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Karayolları Genel Müdürlüğü
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi 13. yy. ilk çeyreği
Yapan
Kültür Dönemi Selçuklu
Kitabe
Vakfiye
Genel Tanım Şarkikaraağaç- Beyşehir asfaltının 12.km. de Şarkikaraağaç’a bağlı Yassıbel Köyü sınırları içerisinde Fele Pınarı başındadır. Bu günkü yolun batısına, kuzey-güney istikametinde yerleştirilmiştir. Daha önce, temel seviyesine kadar olan duvarları toprak yüzeyinde görülebilmekte iken, bugün herhangi bir kalıntısı görülememektedir.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu B
Taşıyıcı Yapı B
Üst Yapı B
Dış Yapı B
Süsleme Elemanları B
Rutubet A
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar -
Ayrıntılı Tanımı Şarkikaraağaç- Beyşehir asfaltının 12.km. de Şarkikaraağaç’a bağlı Yassıbel Köyü sınırları içerisinde Fele Pınarı başındadır Kervansaray Alanya- Antalya-Burdur-Isparta_konya-Aksaray-Kayseri-Sivas- Erzincan-Erzurum güzergahında yer almakta olup, Selçuklu dönemine aittir. Civardaki köylüler bu yapıdan “Han” olarak bahsetmektedirler. Bu gün toprak yüzeyinde buluntusu kalmamıştır. Kuzey-güney doğrultusunda uzandığı tahmin edilmektedir. Hanın kuzey doğu kısmının temelleri 1 metre boyunda ve 20-30 cm. eninde ardıç ağacından yapılan kazıklar üzerine oturtulmuştur. Binanın diğer kısımlarının bu şekilde olup, olmadığı tam olarak bilinememektedir. Binanın duvarlarının dış yüzeyi büyük blok taşlardan iç kısımlarının ise daha küçük moloz taşlardan yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Buradan 15 yıl önce çıkartılan bir su havuzu (yalak), bu Hanın açık avlulu bir kervansaray olduğunu göstermektedir. Hanın taşları sökülerek civardaki yerleşim yerlerinde kullanılmıştır. Büyük bir tahribat söz konusudur.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı G.E.E.A.Y.K.B’nin 20.12.1975 Gün ve 8799 Say. Kar. ile Taşınmaz Kül. Var. olarak tescil edilmiştir.
Yayın Dizini
Ekler Rapor, Fotoğraf, Harita
Revizyon
Görüntülenme Sayısı : 702    Eklenme Tarihi : 08 Şubat 2013 Cuma    Güncellenme Tarihi : 08 Şubat 2013 Cuma