­ DEVLETHAN CAMİİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Devlethan Camii - Isparta

Kimlik
Adı Devlethan Camii
Envanter No -
Harita No 1/1000, 30L II d
Mah. Köy - Mevkii Pazar Yukarı Mahallesi
Adres Çınaraltı Mevkii / Yalvaç
Pafta 1
Ada 21
Parsel 1
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Vakıflar Genel Müdürlüğü
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi 15-16. y.y.
Yapan
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe Var
Vakfiye Var
Genel Tanım Eski cami, Beylikler devri cephe özelliklerine sahip, üçerli üç sütun dizisi ile dört nefe ayrılmış kırma çatılı bir yapıdır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu B
Taşıyıcı Yapı B
Üst Yapı B
Dış Yapı B
Süsleme Elemanları B
Rutubet B
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar Bir çok defa, özellikle örtü yenilenmiştir.
Ayrıntılı Tanımı Dış ölçülerine göre 20.70 x 24.45m. Boyutlarındaki Camii kireçle birleştirilmiş kesme taşlardan inşa edilmiş olup özellikle temel kısımlarında,Pisidia Antiokheia’dan getirilmiş olan ve devşirme olarak kullanılan mimari yapı elemanları kullanılmıştır.Dış yüzü sıvasız olan caminin ağırlıklı olarak doğu yüzünde devşirme olarak getirilen Pisidia Antiokheia malzemesi görülebilir.3 girişi bulunan Caminin ana girişi kuzey cephededir,diğer iki giriş ise doğu ve batı uzun yüzlerin kuzey başlarına yakın konumlandırılmıştır birer kapıya sahiptir ve uzun yüzlerin kuzey başlarına yakın konumlandırılmıştır.Kalın duvarlara sahip olan caminin,aydınlatılması cephelerde bulunan düzenli ve iki sıra halindeki pencerelerle sağlanmıştır.Pencereler dikdörtgen formda üzerlerinde tuğladan yapılmış sağır kemerlerle şekillendirilmiştir.Camiye ana girişten girildiğinde, kuzey yüz boyunca uzanan mahfilin altından geçilerek ana mekana ulaşılır.Mahfilin altı,imam odası hariç son cemaat yeri olarak düzenlenmiştir.Ana mekanda sekizgen formlu sekiz ahşap sütun çatıyı taşır.Güney yüze paralel uzanan sütun dizisi, mihrap önünden itibaren iki sıra üçlü,üçüncü sıra ortadaki kaldırılarak ikili inşa edilmiştir.Bunların haricinde aynı doğrultuda iki sütunda mahfilin olduğu giriş bölümünde vardır.Ancak bu sütunlar üst katta görülmekte olup,alt kısımları sonradan betonarme olarak inşa edilen mahfilin beton ayakları içinde kalmıştır.İçteki iki nefin orta kısımlarının üzeri dört elips şeklinde kubbe ile örtülmüştür. Bu kubbeler dışında kalan tavan ahşaptır.Kubbe içleri çeşitli renklerde yapılmıştır.(sarı,mavi,kırmızı,yeşil) kalem işi bitkisel motiflerle süslenmiştir.Bu süslemeler camide görülebilen en eski süslemelerdendir. Bir diğer süsleme öğesi de, yuvarlak çerçeveler içinde verilmiş ve direk tavan yüzeyine işlenmiş Arapça yazılardır.Bunlardan ikisi tavanda, kubbe kenarında(mahfil önündeki kısımda), beyaz zemin üzerine siyah harflerle yazılmıştır.Dış kısımlarında meyveli kiraz dallarından bir çerçeve vardır.İki bölümde de;“Maşallah ya hafız,ÇOK KORUYAN ALLAH” yazar.Bir diğer yazı da minber kapısı alınlığında, siyah üzerine yaldızlı sarı boya ile yazılmış olandır burada da; “Maşallah,ALLAH DİLERSE”(NAZAR DEĞMESİN ANLAMINDA) yazmaktadır.Kubbeleri taşıyan sütunların başlıkları,kabartma bitkisel motifli ve köşelerde antik sütun başlığı benzeri rulo formunda verilmiştir.Cami aksının biraz batısında kalan mihrap kabartma süslemelidir.Dışta ve içte iki sütun formu verilmiş bir söveye sahiptir.Dıştaki sütun benzeri söve, içtekinden daha uzundur ve üstte düz lentoya bağlanır.İçteki söve ise kısa üstte kemer forma bağlanır.Kemerle lento arasında bu kabartma motifler işlenmiştir.Mihrabın içi düz bırakılmıştır.Mihrabın hemen batı yanında ve ortada konumlanmış minber batı duvara paralel uzanır.Caminin kuzey yüzünü n doğu köşesinde alt kısmı kesme taştan,üst kısmı kırmızı tuğladan örülmüş minare konumlandırılmıştır. Minare tektir ve şerefesi vardır. Caminin kuzey öndeki avlusunda sonradan yapılmış şadırvanı vardır.Caminin bir yazıtı vardır.Yalvaç Müzesi deposunda bulunan yazıt yaklaşık 90x60x15cm. boyutlarındadır.Kireç taşından yapılmıştır.Yazıtta ortadan dikey olarak ikiye bölünmüş 13 satır işlenmiştir.Kabartma harflerle yazılmış yazıt;II. Abdülhamit Dönemi’nde Konya Valisi Said Paşa’nın katkılarıyla yapılan onarımdan bahseder.Üzerinde hicri 1300(miladi 1887) tarihi yazılıdır.Caminin minaresi kuzey doğu köşesinde yer almaktadır ve tuğladan yapılmıştır.Minarenin pabucu kesme taş ve tuğla hatıllı olup kirpi saçak silmelere sahiptir.Harim kısmı sütun dizileri tarafından dört nefe ayrılmıştır.Beylikler Dönemi cephe özelliklerine sahiptir.İçteki iki nef orta kısımda dört elips kubbeyle örtülmüştür.Giriş bölümündeki mahfel ve örtüyü taşıyan sekizgen sütunlar son onarımlarla yenilenmiştir.Cephedeki tuğla süslemeler yanında iç kısımda mihrap ve sütun başlıkları, yenilenen nakışlar, yapının süsleme unsurlarıdır.Yapıyı kırma kiremit çatı örter.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı 16.02.2006 Tarih ve 804 sayılı ANTALYA KÜL. VE TAB. VAR. BÖL. KOR. KUR.NUN KARARI
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon
Görüntülenme Sayısı : 1915    Eklenme Tarihi : 11 Şubat 2013 Pazartesi    Güncellenme Tarihi : 11 Şubat 2013 Pazartesi