­ SAYCA KÖYÜ MANAROĞLU CAMİİ | Kültür Portalı

Sayca Köyü Manaroğlu Camii - Giresun

Caminin, giriş kapısı üzerinde yer alan kitabesine göre 1909 (1325 R.) yılında yaptırılmıştır. Kâgir sistemde inşa edilen yapı, uzunlamasına dikdörtgen planlıdır. Malzeme bakımından beden duvarlarında yonu, silme ve sövelerde ise kesme taş kullanılmıştır. Son cemaat yeri ve minaresi bulunmayan cami, içten ahşap tavan, dıştan dört omuzlu kırma çatı ile örtülü olup, çatı alaturka kiremit ile kaplanmıştır.

Caminin cepheleri simetrik olarak düzenlenmiştir. Doğu ve batı cephelerde beşer adet alt, ikişer adet üst; kuzey ve güney cephelerde ikişer adet alt, üçer adet üst sıra penceresi yer alır. Dikdörtgen formlu olan alt sıra pencereleri yonca yaprağı şeklinde üç dilimli kemer formuna sahip olup, demir parmaklıklıdır. Üst sıra pencereleri küçük boyutlu olup, ortada olanlar yuvarlak, kenarlardaki düşey dikdörtgen formludur. Alt sıra pencerelerinde yan sövelerin kemer üzengi noktası seviyesinde profillerle hareketlendirilmiş başlıklar yer alır. Pencerelerin S kıvrımlı demir şebekeleri döneminin ürünüdür. Yapının köşeleri, yatay düşey şekilde dizilen kesme taşlarla hareketlendirilmiştir. Cephe düzenlemesi, üstte üç kademeli taş bir saçakla son bulur.

Harime giriş, kuzey cephesindeki dikdörtgen formlu ve basık kemerli bir kapıdan sağlanır. Giriş açıklığının iki yanında yüzeyi yiv sıraları ile hareketlendirilmiş birer sütunce vardır. Sütunceler stilize edilmiş başlıklara sahiptir. Girişin üzerinde profilli silmelerle oluşturulmuş üçgen alınlık vardır.  Alınlık içerisinde basit sülüs hat ile yazılmış kitabesinde besmele ve tarih yazılıdır.

İç mekânda girişin doğusunda mahfile ulaşılan L şeklinde bir merdiven yer alır. Sonradan betonarme olarak yeniden inşa edilen önde iki adet yuvarlak kesitli ayakla taşınmakta olup, ayaklar ahşap lambri malzeme ile kaplanmıştır. Harimin beden duvarları alttan bir metre yüksekliğinde ahşap malzeme ile sonradan kaplanmış olup, üzeri sıvalı ve boyalıdır. Yarım yuvarlak formlu nişe sahip mihrabı, kesme taş olup, özgündür. Mihrabın kenarlarındaki yüzeyi yiv sıraları ile hareketlendirilmiş sütunceler, altta kare küp bir kaideye oturur. Bileziklerden oluşturulmuş başlıklara sahip olan sütunceler üstte bir silme ile birbirine bağlanmış olup, silmenin üzerinde kenarları içbükey yönde eğimli alınlık yer alır. Mihrabın batısında yer alan minber ahşap olup, sonradandır. çıtalı ahşap tavanı sadedir.

Kaynak: Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Giresun Gezilecek Yerler

Cami
İnanç Turizmi
Sayca Köyü'nde bulunmaktadır. Ulaşım sorunu bulunmayan caminin, il merkezine olan uzaklığı 18 kilometredir.
Sayca Köyü Merkez/Giresun

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 401    Eklenme Tarihi : 24 Ağustos 2021 Salı    Güncellenme Tarihi : 08 Eylül 2021 Çarşamba