­ YILDIRIM BAYEZID CAMİİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

YILDIRIM BAYEZID CAMİİ - Edirne

Kimlik
Adı YILDIRIM BAYEZID CAMİİ
Envanter No A 147
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Yıldırım
Adres Eski Kapıkule caddesi
Pafta 50K-2b
Ada 1001
Parsel 5
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 1
Koruma Derecesi - Çevresel 0
Koruma Derecesi - Aykırı 0
Bugünkü Sahibi 0
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Vakıflar Genel Müdürlüğü
Diğer Özellikler
Yaptıran Yıldırım Bayezıd
Yapım Tarihi 1399
Yapan -
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe Var
Vakfiye -
Genel Tanım Küpeli Cami olarak da bilinen Yıldırım Camii Edime-Yıldırım semtinde, Kapıkule yolu üzerinde bulunmaktadır. Edirne Türk İslam Eserleri Müzesinde, camiye ait kırık kitabede “Emir Essültan el-muazzam fi zıll-ullah/ Beyazıd, Murad bin Orhan….lâ-zâlet mâmur…../ve ol ulema………sene insen ve semane mie el hilaliye” ibareleri okunabilmektedir. Buna göre 1399 yılında Yıldırım Beyazıd tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Cami ile beraber bir de imaret kalıntısı bulunmaktadır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu A
Taşıyıcı Yapı A
Üst Yapı A
Dış Yapı A
Süsleme Elemanları A
Rutubet A
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar 2006 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.
Ayrıntılı Tanımı Caminin doğusunda, etrafı taş duvarlarla çevrili, iki bölümden oluşan bir bahçe yer almaktadır. Cami tarafındaki küçük bölüm şadırvanlı avlu olarak değerlendirilmiştir. Bina kaba yontu moloz taş ve tuğlayla almaşık düzende inşa edilmiştir. Örtü sistemi kurşun kaplı olup üç kubbe ve tonozlardan ibarettir. Kare plana ilave olarak batıda giriş sofası dışa doğru çıkma oluşturmaktadır. Doğu yönünde şadırvanlı avluya bakan, dört sütunun taşıdığı bir sundurmayla örtülü, son cemaat yeri şeklinde bir düzenleme vardır. Bu yönden de camiye kapı açılmıştır. Beden duvarındaki kemer üzengilerinden anlaşıldığı kadarıyla bu bölüm daha önce kâgir örtüye sahipti. Minare caminin güneydoğu köşesinde beden duvarı üzerine inşa edilmiştir. Plan üzerinden bakıldığında zaviyeli camileri hatırlatsa da kıbleye olan ters konumu ile cami olarak tasarlanmadığı açıktır. İç mekândan okunan eşit kollu haç plan ve doğu batı doğrultusunda konumlanması aslının kilise olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Orta mekânın üzeri prizmatik üçgenlerle geçilen bir kubbe örtmektedir. Dört yöne uzanan kollar tonoz örtülüdür. Doğuya uzanan kol daha dar ve alçaktır. Bu kolun iki yanı olan, haç planın doğu köşeleri ayrı mekânlar şeklinde düzenlenmiştir. Alçı tezyinatlı birer ocaklığa sahip mekânların üzeri prizmatik üçgenlerle geçilen kubbe örtülüdür. Haç planın güney kolu içinde köşeye, mukarnas yaşmaklı mihrap yerleştirilmiştir.
Su VAR
Elektrik VAR
Isıtma VAR
Orjinal Kullanım Cami
Bugünkü Kullanımı Cami
Önerilen Kullanım Cami
Tescil Kararı E.K.T.V.K.K.'nin 04.07.2003 tarih ve 7697 sayılı kararı
Yayın Dizini -
Ekler -
Revizyon -

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 2188    Eklenme Tarihi : 28 Eylül 2017 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 02 Ekim 2017 Pazartesi