­ TATARHANİLER - ZİNDANALTI MEZARLIĞI | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

TATARHANİLER - ZİNDANALTI MEZARLIĞI - Edirne

Kimlik
Adı TATARHANİLER - ZİNDANALTI MEZARLIĞI
Envanter No A 227
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Türkoğlu
Adres Saray Yolu Sokak
Pafta 1
Ada 14
Parsel 38
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 1
Koruma Derecesi - Çevresel 0
Koruma Derecesi - Aykırı 0
Bugünkü Sahibi 0
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Edirne Belediyesi
Diğer Özellikler
Yaptıran -
Yapım Tarihi -
Yapan -
Kültür Dönemi
Kitabe -
Vakfiye -
Genel Tanım Söz konusu taşınmaz Edirne-Merkez Sakalar , İskele Caddesi'nde yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde tescilli olan eski elektrik binası bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu alanın, kaynaklarda Tatarhaniler Mezarlığı olduğu aktarılmaktadır. Bu mezarlıkta Osmanlı Tarihi için önemli şahsiyetlerin bulunduğu, erken dönem Osmanlı Tarihi için önemli bir mezarlık alanı olduğu, bu mezarlığın adının da daha önceleri Zindanaltı mezarlığı olduğu kaynaklarda belirtilmektedir.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu 0
Taşıyıcı Yapı 0
Üst Yapı 0
Dış Yapı 0
Süsleme Elemanları 0
Rutubet 0
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar -
Ayrıntılı Tanımı Söz konusu alanda günümüzde tescilli olan elektrik binası bulunmaktadır. Ayrıca bu alan Tunca nehrinin kuzeydoğusunda, Edirne Belediyesi Ulus Pazarı ve Edirne Şehir Stadyumu yakınlarında yer almaktadır. Alanın 1983 yılında ise 14 ada 38parsel olarak ifraz işlemi gördüğü ve 5640 metrekare yüz ölçümüne sahip olduğu anlaşılmıştır. Ahmet Badi Efendi'nin Riyaz-ı Belde-i Edirne adlı eserinin 189. sayfasında Tatarhan kabristanına şu şekilde yer verilmektedir: "Tatarhan kabristanında odun iskelesi tarafındaki keresteciler mağazalarının avluları yakınındaki bir mezarın sandukasına konmuş bulunan imameli yuvarlak kabir taşının üzerinde, sadece El Makam sözcüğünün kazınmış bulunması bu adı almasına neden olmuştur. Bu, kabrin yakınındaki birçok ünlü kişinin bulunmasından ileri gelmiştir. Edirne'deki en eski kabristan, ortasında bir türbe harabesi bulunan ve Tatarhan kabristanı denen bu yerdir. Edirne'nin fethinden İstanbul'un fethine kadar geçen 94 sene içinde Edirne'de vefat eden bilginler, devletin ileri gelenleri hep bu kabristana gömülmüştür. Ne kadar acıdır ki araştırmacılar Şekayik çevirmeni Edirneli Mecdi, Ennis-ül Müsamirin sahibi Hibri , Örfi ve Nazira Efendilerden hiçbirisi bunların kabirlerini bulamamış; Mevlana Şerafettin el Kemali, Fahrettin-i Acemi ve benzeri ünlülerin göz önünde olan kabir taşlarını bile okumaya tenezzül etmeden, yazdıkları eserlere bunlar hakkında kaynakları olan kitaplardan gördükleri veya işittikleri konuları yazmışlardır.Benim araştırmamda ise (1294- M. 1877) senesinde Rusların Edirne'yi işgalinde mezar taşlarının çoğunun mahvedilmiş olduğu görülmektedir. Zorunlu olarak işin derinliğine varılamamıştır" denilmektedir. Ayrıca bu alanın Riyaz-ı Belde-i Edirne adlı eserde, taşkınlara maruz kaldığına yer verilmiştir.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı E.K.T.V.K.K.'nin 07.09.2007 tarih ve 1605 nolu kararı.
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 549    Eklenme Tarihi : 10 Kasım 2017 Cuma    Güncellenme Tarihi : 10 Kasım 2017 Cuma