­ SELÇUK HATUN CAMİİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

SELÇUK HATUN CAMİİ - Edirne

Kimlik
Adı SELÇUK HATUN CAMİİ
Envanter No A 68
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Kevseç Balaban
Adres Kadirhane Sokak
Pafta 50L-2d
Ada 1621
Parsel 2
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 1
Koruma Derecesi - Çevresel 0
Koruma Derecesi - Aykırı 0
Bugünkü Sahibi 0
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Vakıflar Genel Müdürlüğü
Diğer Özellikler
Yaptıran Selçuk Hatun
Yapım Tarihi 1455-1456
Yapan -
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe Var
Vakfiye -
Genel Tanım Tek kubbeli ve minareli kâgir mescit.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu A
Taşıyıcı Yapı A
Üst Yapı A
Dış Yapı A
Süsleme Elemanları A
Rutubet A
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar 2015 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.
Ayrıntılı Tanımı Küçük bir bahçe içerisinde yer alan cami, kesme taşla kare planlı olarak inşa edilmiştir. Yan ve kıble cephelerinde üç sıra halinde düzenlenmiş toplam beşer pencere açılmıştır. Alt sıra pencereler söveli ve lokmalı demir parmaklıklıdır. Üzerlerinde sivri kemerli alınlıklar vardır. Üst sıra pencereler. Sivri kemerli olup revzenlerle donatılmıştır. Mescidin üzeri, sekizgen kasnağa oturan, kurşun kaplı bir kubbeyle örtülüdür. Batı köşesindeki minarenin kesme taşla inşa edilmiş kürsü ve pabuç kısımları orijinaldir. Kare kesitli Pabuçtan gövdeye prizmatik üçgenlerle geçilmiştir. Kesme taş ve tuğlayla almaşık düzende inşa edilen,çokgen kesitli gövde ve petek sonradan yapılmıştır. Sade bir şerefesi olan minare kurşun kaplı konik külahla son bulmaktadır. Son cemaat yeri günümüzde basit bir sundurmayla örtülü olsa da aslı iki gözlü kâgir bir yapıya sahipti. Soncemaat yerinin cephe ortasında, mukarnas yaşmaklı bir mihrap, sol yanında bir pencere ve sağ yanda kapı yer almaktadır. Yuvarlak kemerli çerçeve içine alınmış olan kapı mermer söveli ve basık kemerlidir. Kemer üzerinde iki satır halinde inşa kitabesi yer almaktadır. Giriş kapısının arakasında minare kapısı bulunmaktadır. Harimin kuzey doğu duvarı ortasında bir niş açılmıştır. Mihrap sade olup mukarnaslı yaşmağa sahiptir.
Su VAR
Elektrik VAR
Isıtma VAR
Orjinal Kullanım Cami
Bugünkü Kullanımı Cami
Önerilen Kullanım Cami
Tescil Kararı E.K.T.V.K.K.'nin 04.07.2003 tarih ve 7697 sayılı kararı.
Yayın Dizini -
Ekler -
Revizyon -

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 417    Eklenme Tarihi : 28 Eylül 2017 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 28 Eylül 2017 Perşembe