­ KUŞÇU (KUŞ) DOĞAN CAMİİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

KUŞÇU (KUŞ) DOĞAN CAMİİ - Edirne

Kimlik
Adı KUŞÇU (KUŞ) DOĞAN CAMİİ
Envanter No A 114
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Kuşçudoğan
Adres Kuşdoğan Camii Sokak
Pafta 50L-1b
Ada 242
Parsel 2
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 1
Koruma Derecesi - Çevresel 0
Koruma Derecesi - Aykırı 0
Bugünkü Sahibi 0
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Vakıflar Genel Müdürlüğü
Diğer Özellikler
Yaptıran 2.Murad
Yapım Tarihi 1427
Yapan -
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe -
Vakfiye -
Genel Tanım Kare planlı ve tek kubbeli, kagir camidir.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu A
Taşıyıcı Yapı A
Üst Yapı A
Dış Yapı A
Süsleme Elemanları A
Rutubet A
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar 2008 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.
Ayrıntılı Tanımı Küçük bir bahçe içerisinde yer alan yapının haziresi de vardır. Tromplar üzerine tek kubbesi ve minaresi ile kesme taştan yapılmıştır. Beden duvarlarında bulunur. Alt sıra pencereleri düzensiz yerleştirilmiştir. Harimin doğu, batı ve güney cephelerinin her birinde biri altta, ikisi ikinci sırada, biri de kasnakta olmak üzere toplam dörder pencere açıklığı bulunmaktadır. Dikdörtgen şekilli alt sıra pencerelerinin sivri kemerli alınlıkları vardır. Üst sıra pencereleri sivri kemerlidir. Alt sıra pencereleri dikdörtgen şekilli çökertmeler içine yerleştirilmiştir. Alt sıra çökertmeleri silmeli ikinci sıradakiler ise sadedir. Minare, harimin batı cephesinin kuzey ucundadır. Dikdörtgen planlı kürsü, kuzeybatı köşesi kesilmiş dikdörtgen bir kaide üzerine oturmaktadır. Minareye giriş harim içinden sağlanmaktadır. Kürsünün görünen üç yüzü üzerinde dikdörtgen şekilli birer çökertme mevcuttur. Yüksek olan pabuç bir üçgen kuşaktan oluşmaktadır. Onaltıgen minare gövdesinin alt ve üst kesiminde kaytan silme birer bilezik yer alır. Harimin kuzey duvarının doğu ucunda bir pencere, batı ucunda harim girişi, ortada da dış mihrap yer alır. Yarım sekizgen planlı dış mihrap nişi, mukarnaslı bir kavsara ile örtülüdür. Dış mihrap bir dizi silme ile çerçevelenmiş dikdörtgen şekilli bir çökertme içine alınmıştır. Kuzey cephenin batı ucunda sivri kemerli bir çökertme içine yerleştirilmiş basık kemerli giriş kapısı bulunur. Giriş alanı üzerinde kitabe yeri boştur. Harimde kare planlı gövdeden kubbe yuvarlağına geçiş iri dişli mukarnaslarla sağlanmıştır. Altı kenarlı mihrap nişi, mukarnaslı bir kavsarayla örtülüdür. Üç dilimli bir kemerle son bulan bir çökertme içine yerleştirilmiştir. Harimde hat ve kalemişi bezemeler yer alır. Harimin kuzey cephesinin üst kesiminde üç adet sağır pencere yer almaktadır. Kasnak kenarları, kubbe ve minare külah' kurşun kaplamalıdır.
Su VAR
Elektrik VAR
Isıtma VAR
Orjinal Kullanım Cami
Bugünkü Kullanımı Cami
Önerilen Kullanım Cami
Tescil Kararı E.K.T.V.K.K.'nin 04.07.2003 tarih ve 7697 nolu kararı
Yayın Dizini -
Ekler -
Revizyon -

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 869    Eklenme Tarihi : 29 Eylül 2017 Cuma    Güncellenme Tarihi : 04 Ekim 2017 Çarşamba