­ CİHANNÜMA KASRI | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

CİHANNÜMA KASRI - Edirne

Kimlik
Adı CİHANNÜMA KASRI
Envanter No A 170
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Çukurçayır
Adres Sarayiçi
Pafta 51L-IVb
Ada -
Parsel -
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 1
Koruma Derecesi - Çevresel 0
Koruma Derecesi - Aykırı 0
Bugünkü Sahibi 0
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş -
Diğer Özellikler
Yaptıran II.Mehmet
Yapım Tarihi 1451-52
Yapan -
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe -
Vakfiye -
Genel Tanım Moloz taş ve tuğla duvar üstü kesme taş kaplamalı bir yapıdır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu B
Taşıyıcı Yapı B
Üst Yapı C
Dış Yapı B
Süsleme Elemanları B
Rutubet A
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar -
Ayrıntılı Tanımı Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Amire) 'nin en önemli yapısı Cihannüma Kasrı'dır. Sarayın hakkında en fazla yayın yapılan yapısı durumundaki kasır, II.Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Cihannüma Kasrı, Hane-i Hassa, Kasr-ı Padişahi, Taht-ı Hümayun, Kasr-ı Ali, Has Oda Köşkü, Has Hazine, Mabeyn-i Hümayun Dairesi gibi isimlerle de anılmaktadır. Kaynak ve yayınlarda yedi katlı olduğu ifade edilen kasır, günümüzde özgün durumunu büyük ölçüde kaybetmiştir. Yapının giriş kapısı üzerinde varlığı bilinen, ancak şimdi mevcut olmayan mermer bir levha üzerinde iki sütun halinde yazılmış altı satırlık kitabesinde; Cihannüma Kasrı'nın II.Mehmet tarafından yaptırıldığı ifade edilmektedir.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma VAR
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı E.K.T.V.K. Kurulu'nun 04.07.2003 tarih ve 7697 nolu kararı.
Yayın Dizini -
Ekler -
Revizyon -

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 494    Eklenme Tarihi : 31 Aralık 2018 Pazartesi    Güncellenme Tarihi : 31 Aralık 2018 Pazartesi