­ ADALET KASRI | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

ADALET KASRI - Edirne

Kimlik
Adı ADALET KASRI
Envanter No A 164
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Çukurçayır
Adres Sarayiçi
Pafta 51L- IVb
Ada -
Parsel -
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 1
Koruma Derecesi - Çevresel 0
Koruma Derecesi - Aykırı 0
Bugünkü Sahibi 0
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş -
Diğer Özellikler
Yaptıran Kanuni Sultan Süleyman
Yapım Tarihi 1561
Yapan Mimar Sinan
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe -
Vakfiye -
Genel Tanım Kule formlu üç katlı ve piramidal külaklı bir binadır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu A
Taşıyıcı Yapı A
Üst Yapı A
Dış Yapı A
Süsleme Elemanları A
Rutubet A
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar -
Ayrıntılı Tanımı Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Amire) ‘nin hasbahçesi olarak bilinen alanda, hasbahçe ile Kum Meydanı’nı birbirine bağlayan Fatih Köprüsü’nün güney girişine yakın bir yerde bulunan Adalet Kasrı, büyük oranda sağlam olarak günümüze ulaşmıştır. Bugünkü halini onarımlarla alan Adalet Kasrı, kare planlı ve üç katlı olarak inşa edilmiştir. Düzgün kesme taşlarla inşa edilen kulenin üzeri, içten kubbe, dıştan ise piramidal bir külahla örtülmüştür. Kuzey cephesi ortasındaki, sağır alınlıklı ve sivri kemerli bir kapıyla girilen kasrın her katında bir mekan bulunmaktadır. İçeriden merdivenlerle ulaşılan katlardan en üsttekinin ortasında, mermer bir selsebil bulunmaktadır. Cephelerinde düşey dikdörtgen formlu, söveli ve lentolu pencereler yanında; en üst katın üst seviyesinde sivri kemerli olanları da bulunmaktadır.Kasrın dışarıdan kurşun kaplı olan örtüsünde kısmi bozulmalar vardır. Kasrın üçüncü katı, atılan taş kirişlerle dört yönden dışarıya taşırılarak mekan genişletilmeye çalışılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman (1520- 1566) zamanında inşa edildiği ifade edilen yapının inşa kitabesi yoktur. Günümüze kadar pek çok kez tahribata uğrayan ve buna bağlı olarak onarılan Adalet Kasrı, 2012 yılı içerisinde basit onarım kapsamında onarılmıştır.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı Kültür Merkezi
Önerilen Kullanım Kültür Merkezi
Tescil Kararı E.K.T.V.K. Kurulu'nun 04.07.2003 tarih ve 7697 nolu kararı.
Yayın Dizini -
Ekler -
Revizyon -

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 534    Eklenme Tarihi : 27 Aralık 2018 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 31 Aralık 2018 Pazartesi