­ TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ÖĞELERİ: ZEMBİL | Kültür Portalı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Öğeleri: Zembil - Edirne

ZEMBİL

Güreş terminolojisinde zembil; özel bir tezgâhta kamıştan yapılan, pehlivanların kispetlerini taşımak ve muhafaza etmek için kullandıkları çanta demektir. Zembilin en büyük özelliği; pehlivanın kispetine bulaşan yağı dışarıya vermemesidir. Pehlivanlar güreş bittikten sonra kispetlerini güzelce temizlerler. Su, kispete zarar verebilir. Bunun için kispet yağlanarak zembil içinde muhafaza edilir.

Zembil; kispeti taşıma ve muhafaza etme aracı olmasının yanında, özellikleri itibariyle birtakım özel manalar da taşır. Usta pehlivanlar, gelecekte başarılı olacaklarına inandıkları çıraklarına zembillerini taşıtırlardı ki bu bir gelenektir. Usta pehlivanlar, kendilerinde pehlivanlık izleri görülmeyen gençlere zembillerini taşıtmaz, yanlarına bile almazlardı. Ayrıca “zembili duvara asmak’” tabiri, güreşe vedaya işaretti. 

KAYNAKÇA: Mehmet Dervişoğlu, Halk Bilimi Açısından Kırkpınar Güreşleri, İstanbul, Seçil Ofset Matbaacılık, 2014

Somut Olmayan Kültürel Miras Çalışmaları
Görüntülenme Sayısı : 276    Eklenme Tarihi : 26 Haziran 2018 Salı    Güncellenme Tarihi : 28 Haziran 2018 Perşembe