­ OSMANLI DÖNEMİ MEZARLIĞI (KONURALP) | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

OSMANLI DÖNEMİ MEZARLIĞI (Konuralp) - Düzce

Kimlik
Adı OSMANLI DÖNEMİ MEZARLIĞI (Konuralp)
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Düzce İli Merkez İlçe (Konuralp) Çiftepınarlar Mahallesi
Adres Düzce İli Merkez İlçe (Konuralp) Çiftepınarlar Mahallesi
Pafta -
Ada -
Parsel 1662
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 0
Koruma Derecesi - Çevresel 0
Koruma Derecesi - Aykırı 0
Bugünkü Sahibi 0
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş -
Diğer Özellikler
Yaptıran -
Yapım Tarihi 19. yy.
Yapan -
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe -
Vakfiye -
Genel Tanım Düzce ili, Merkez ilçe, (Konuralp) Çiftepınarlar Mahallesi'nde 1662 parseldeki Topçuoğlu aile mezarlığında 4 adet Osmanlı Dönemi mezar taşı bulunmaktadır. Topçuoğlu Mehmet Bey'e ait H.1236 (M.1821) tarihli sarıklı, bitkisel bezemeli ve yazıtlı mezarı dikkat çekicidir. Mezar taşı üzerinde Antik Çağ motiflerine benzer çelenk ve bitkisel bezemeler mevcuttur.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu 0
Taşıyıcı Yapı 0
Üst Yapı 0
Dış Yapı 0
Süsleme Elemanları 0
Rutubet 0
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar -
Ayrıntılı Tanımı Düzce ,ili, Merkez ilçe, (Konuralp) Çiftepınarlar Mahallesi'nde 1662 parseldeki Topçuoğlu aile mezarlığında 4 adet Osmanlı Dönemi mezar taşı bulunmaktadır. Topçuoğlu Mehmet Bey'e ait H.1236 (M.1821) tarihli sarıklı, bitkisel bezemeli ve yazıtlı mezarı dikkat çekicidir. Mezar taşı üzerinde Antik Çağ motiflerine benzer çelenk ve bitkisel bezemeler mevcuttur. Mezar alan yüzölçümü 1240 m2'dir.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım Mezar
Bugünkü Kullanımı Mezar
Önerilen Kullanım Mezar
Tescil Kararı Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 044.08.201 tarih ve 1573 sayılı kararı
Yayın Dizini Düzce Taşınmaz Kültür Envanteri Kitabı-Dini Kültürel Yapılar Sayfa 53
Ekler -
Revizyon -

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 3497    Eklenme Tarihi : 04 Aralık 2015 Cuma    Güncellenme Tarihi : 25 Aralık 2015 Cuma