­ SAAT KULESİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Saat Kulesi - Çorum

Kimlik
Adı Saat Kulesi
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Yeniyol Mahallesi
Adres Çorum, Merkez ,
Pafta
Ada
Parsel
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe
Vakfiye
Genel Tanım Osmanlı Döneminde II. Abdülhamit’in tahta çıkışının 25. yıldönümünde valiliklere gönderilen “Saat kulesi yapınız” fermanı üzerine Beşiktaş Muhafızı, Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından, 1894 (H.1312) yılında yaptırılmıştır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar .
Ayrıntılı Tanımı Minare tarzı inşa edilen kulede, sarı renkte kum taşı kullanılmıştır. Kulenin yüksekliği 27,5 metre’dir. Giriş kapısı üzerinde Hattat Nuri KORMAN tarafından yazılmış mermer kitabesi bulunmaktadır. Sekizgen kaideden türk üçgeni motifli bir papuçla gövdeye geçilmekte, papuç ile gövde arasında dairesel iki bilezik arasında şişkin bir boyun bulunmaktadır. Gövde, 24 köşeli olup boyuna dikdörtgen yanaklı dilimler halinde ve zarif bir görünümdedir. Üzeri kurşun kubbeyle örtülü olan kulenin dört bir tarafında saat kadranı vardır. Şerefeye yuvarlak kemerli kapıdan 81 basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Kitabesinde: Şehinşah-ı zaman Abdülhamid Han-ı keremkarın Ferman-ı kiramından Hasan Paşa-yı bihemta Bütün evkatını vakf eyledi ihya-i hayrata Muvvaffak eylesun her dem anı amaline Mevla Bu saat kulesi ez cümle hayrat-ı güzininden Yapıldı yümn-ü evferle bu şehri eyledi ihya Çıkup bir vakt-i eşrefde yazıldı babına tarih Bu mikat-i celili yapdı bak Lütfi Hasan Paşa, 1312 yazılıdır
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı 22.9.1979 / 1843
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 1672    Eklenme Tarihi : 20 Şubat 2013 Çarşamba    Güncellenme Tarihi : 20 Şubat 2013 Çarşamba