­ ÇORUM ATASÖZLERİ VE DEYİŞLERİ | Kültür Portalı

Çorum Atasözleri ve Deyişleri - Çorum

Kalıplaşmış Sözler

Halk arasında her türlü konuyu işleyen ve binlerce yıllık birikimi barındıran hikmetli, özlü ve veciz sözlere Atasözü denir. Diğer bir ifadeyle, atasözleri, cemiyetle beraber doğmuş, onunla birlikte oba oba, boy ve oymak olarak asırlarca göçebe hayatı yaşamış ve nihayet gelişip özleşerek de ulus hâline yükselmiş, medenîleşmiş törelerdir. Atasözleri bir fikir adamının, bir ehlidilin ağzından çıkmış olsalar bile, toplum bunlar üstündeki şahsilik izlerini silip, bütün kitleye mal etmiştir. Atasözleri, ait olduğu toplumun törelerini, yiğitçe söyleyişlerini; bazen bolluk, bazen kıtlık, kimi neşeli, kimi üzüntülü anlarını, gönülden kopmuş ifadeleri ihtiva eder. Bu yönüyle, doğrudan doğruya akıl ve mantığımıza seslenen nasihatlerdir. Her biri, “bilgi küpü” zenginliğinde bulunan atasözleri, nazım hâlinde söylendiği gibi, genelde bir veya iki cümleden oluşan nesir biçiminde de dilden dile aktarılmaktadır. Çorum’da söylenen atasözleri ve deyiş bazıları şöyledir:

  • Kara keçiyi gören içi dolu yağ sanır
  • Allah’tan sağlık devletten aylık
  • Adamın iyisi alışverişte altunun iyisi mehenk taşında
  • Bacak kadar boyun var türlü türlü huyun var
  • Bakmaz ayağının aksağına gider yolun yükseğine
  • Biri yıldırım biri budak, döğüşürler kıdak kıdak
  • Çakmaktaşının büyüğünden de ateş çıkar küçüğünden de

Kaynak: ÇORUM’DA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS - Yrd. Doç. Dr. M. Mete Taşlıova

Görüntülenme Sayısı : 1351    Eklenme Tarihi : 22 Şubat 2013 Cuma    Güncellenme Tarihi : 06 Aralık 2021 Pazartesi