­ KARATEKİN TÜRBESİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

KARATEKİN TÜRBESİ - Çankırı

Kimlik
Adı KARATEKİN TÜRBESİ
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Karataş Mah. Kale İçi, Merkez
Adres Karataş Mah. Kale İçi, Merkez / ÇANKIRI
Pafta -
Ada 592
Parsel 1
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 1
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Çankırı Belediyesi
Diğer Özellikler
Yaptıran -
Yapım Tarihi 13.YY.
Yapan -
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe -
Vakfiye -
Genel Tanım Çankırı Fatihi Emir Kara Tekin’e aittir. Türbenin ilk yapılışı Danişmendliler döneminde XIII. yüzyılın başlarına tekabül etmektedir. Bazı yayınlarda Selçuklu tarzında olduğu belirtilse de o tarza özgü süslemelerden eser kalmamıştır. Türbe kare planlı olup düz ahşap tavan ve kiremitli kırma çatı ile örtülmüştür. Çatının saçakları dışarıya taşkındır. Türbede yapı malzemesi olarak moloz taş ve balıksırtı örgülü tuğla kullanılmıştır. Beden duvarları belirli bir seviyeye kadar takviye edilmiştir. Karatekin Bey Çankırı'nın yanı sıra Kastamonu ve Sinop Fatihidir.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar 1980’lerde türbenin tüm cepheleri sıvanmıştır
Ayrıntılı Tanımı Çankırı fatihi Kara Tekin’e aittir. Türbenin ilk yapılışı Danişmendliler döneminde XIII. yüzyılın başlarına tekabül etmektedir. Bazı yayınlarda Selçuklu tarzında olduğu belirtilse de o tarza özgü süslemelerden eser kalmamıştır. Türbe kare planlı olup düz ahşap tavan ve kiremitli kırma çatı ile örtülmüştür. Çatının saçakları dışarıya taşkındır. Türbede yapı malzemesi olarak moloz taş ve balıksırtı örgülü tuğla kullanılmıştır. Beden duvarları belirli bir seviyeye kadar takviye edilmiştir. Türbenin doğu cephesi düz olup saçak altında sadece mazgal bir pencere vardır. Kuzey cephenin kuzeydoğu köşesinde yuvarlak kemerli bir niş bulunmaktadır. Aynı nişin bir benzeri ve daha büyüğü ve iç içe iki yuvarlak kemerlisi türbenin batı köşesindeki giriş kapısının güney tarafındadır. Güney cephe dışardan düz olduğu halde, içerden iç içe iki yuvarlak kemerlidir. Türbeye kuzeybatı köşedeki yuvarlak kemerli bir ahşap kapıdan girilmektedir. Girişin sağında yuvarlak kemerli bir niş vardır. 1980’lerde türbenin tüm cepheleri sıvanmıştır. Türbe üç cepheye açılan mazgal pencerelerden ışık almaktadır. Doğu cephedeki pencerenin aynısı batı cephede de tekrarlanmıştır. Türbenin güney cephesinin üstten ortasındaki pencere doğu ve batı cephesindeki pencerelere göre daha büyüktür. Kapının içten kuzeybatı köşesinde bir niş vardır. Niş yuvarlak kemerli olup zemine yakındır. Türbenin içinde güneyde iki büyük, kuzeyde ise iki küçük sanduka vardır. Kara Tekin’in sandukası türbenin güneydoğu köşesindedir.
Su VAR
Elektrik VAR
Isıtma VAR
Orjinal Kullanım Türbe
Bugünkü Kullanımı Türbe
Önerilen Kullanım Türbe
Tescil Kararı 30.01.1990 - 1070
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 1124    Eklenme Tarihi : 18 Şubat 2013 Pazartesi    Güncellenme Tarihi : 19 Şubat 2013 Salı