­ YILDIRIM MEDRESESİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Yıldırım Medresesi - Bursa

Kimlik
Adı Yıldırım Medresesi
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Yıldırım Mahallesi
Adres Yıldırım Mahallesi 3. Amaç Sokak Yıldırım/Bursa
Pafta -
Ada -
Parsel
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran Yıldırım Bayezıt
Yapım Tarihi 1399
Yapan -
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe -
Vakfiye -
Genel Tanım -
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar -
Ayrıntılı Tanımı Yıldırım mahallesinde, Yıldırım Külliyesi içinde yer alan medrese 1399 tarihinde Yıldırım Bayezıd tarafından yaptırılmış olup, son defa 1948 yılında onarılmıştır. Medrese dikdörtgen bir iç avluya üç taraftan saran revakların arkasında hücreler ile giriş hacmi ve tam karşına gelen kubbeli büyük bir dershaneden oluşan bir plan şeması yansıtmaktadır. Plan olarak diğer medreselere oranla oldukça uzun bir alan üzerine düzenlenmiştir. Taştan inşa edilmiş, üzeri kubbe ile örtülü giriş hacmi dikdörtgen plan göstermektedir. Sağ ve solunda ikişer adet stalaktitli niş bulunur. Giriş kemerinin iki yanında da sütunceler yer alır. 2,79 metre genişliğindeki basık kemerli kapıdan yine üzeri kubbe ile örtülü revaka, ardından da avluya geçilir. Giriş hacminin yanında ikişer adet dikdörtgen planlı müderris odaları yer alır. Yan revaklar boyunca sağlı, sollu sekizer oda sıralanmıştır. Kuzeydekiler hacim itibarıyla biraz daha büyüktür. Odaların hepsi uzunlamasına tonoz örtülüdür. Birer pencereye sahip odalar revaka kapı ile açılmaktadır. Köşelerde pencereler ikişer adettir. Her odada iki niş ve bir ocak bulunmaktadır. Dershane, önü tümüyle açık 8,65 x 8,86 metre iç ölçüsünde üzeri kubbe ile örtülü büyük bir eyvandır. Kubbenin köşeleri onüç dizi petekle süslüdür. Ayrıca iri bademli bir kuşağı bulunmaktadır. Kubbeler dıştan kurşunla kaplıdır. Bu yapı günümüzde dispanser olarak kullanılmaktadır.
Su VAR
Elektrik VAR
Isıtma VAR
Orjinal Kullanım Medrese
Bugünkü Kullanımı Resmi Kurum
Önerilen Kullanım Resmi Kurum
Tescil Kararı
Yayın Dizini BURSA ANSİKLOPEDİSİ-TÜRKİYE’DE VAKIF ABİDELERİ VE ESKİ ESERLER 1.2.3
Ekler
Revizyon

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 2009    Eklenme Tarihi : 05 Nisan 2013 Cuma    Güncellenme Tarihi : 05 Nisan 2013 Cuma