­ YILDIRIM CAMİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Yıldırım Cami - Bursa

Kimlik
Adı Yıldırım Cami
Envanter No 8
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Cuma Mahallesi
Adres Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi İnegöl/Bursa
Pafta 2
Ada 56
Parsel 1
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi 14 YY.
Yapan
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe Yok
Vakfiye Yok
Genel Tanım -
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar -
Ayrıntılı Tanımı İnegöl ilçe merkezinde, İshak Paşa Medresesi yanında cami. I. Beyazıt Yıldırım tarafından 1398-1402 yıllarında yaptırılmış ise de, zamanla tahrip olduğu için, Abdülhamit II. döneminde yerine günümüzdeki gotik yapı inşa edilmiştir. Evliya çelebi, Seyahatnamesinde kubbesinin kiremit örtülü olduğunu belirtmektedir. Yalnızca minaresinin kaidesi özgünlüğünü korumaktadır. 10.50 x 10.50 metre boyutlarında kare planlıdır. Yıldırım Beyazıt Camisi adıyla da anılır. Altıgen kaidesi üstünde yükselen silindirik tuğla minaresi tek şerefelidir. Şerefesinin üst tarafında çini süslemeler vardır. İnegöl’ ün en eski camisidir. Yapının iç ve dış duvarları sıvandığından malzeme ve teknik belli olamamaktadır. Minare kaidesi bir sıra taş, üç sıra tuğla ile almaşık teknikte örülmüştür. Gövde ve petek tuğladır. Kasnak, pandandif ve kubbe yüzeyi bitkisel motifli kalem işleriyle süslüdür. Harim duvarlarında bitkisel bezemeler ve yazılar görülür. Cami; Yıldırım Cami, Beyazıd Han Cami, Yıldırım Han Cami, Cuma Cami adlarıyla anılmaktadır.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım Cami
Bugünkü Kullanımı Cami
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı
Yayın Dizini BURSA ANSİKLOPEDİSİ-TÜRKİYE’DE VAKIF ABİDELERİ VE ESKİ ESERLER 1.2.3
Ekler
Revizyon

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 3006    Eklenme Tarihi : 16 Mayıs 2013 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 17 Mayıs 2013 Cuma