­ ORHAN GAZİ CAMİ (ULU CAMİ) | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Orhan Gazi Cami (Ulu Cami) - Bursa

Kimlik
Adı Orhan Gazi Cami (Ulu Cami)
Envanter No 32
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Ulucami Mahallesi
Adres Ulucami Mahallesi Ulucami Sokak Yenişehir/Bursa
Pafta 44
Ada 208
Parsel 1
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 1
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran Orhan Gazi
Yapım Tarihi 1324-1362
Yapan -
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe Var
Vakfiye Var
Genel Tanım -
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar -
Ayrıntılı Tanım Yenişehir’deki cami kayıtlara göre Orhan Gazi (1324-1362) tarafından yaptırılmıştır. Büyük bir minareye sahip olduğu için "Ulu Cami" denilmiştir. Halk arasında bu isimle anılmaktadır. Bir çok defa tadilat yapılmasına rağmen özgün yapısı korunmuştur. En son cami 1923 yılında tadilattan geçmiştir. Cami, taş kullanılarak ve kubbesiz olarak inşa edilmiştir. Minaresinin çokgen tuğla kaidesi eskidir ve tek şerefelidir. Günümüze değin bozulmadan kalan minare, oniki kenarlı kaidesi taş ve tuğla işçiliği ile örülmüştür. Silindirik tuğla gövdeye geçiş üçgenlerle sağlanmıştır. Gövdeye geçişte ve şerefe altında birer bilezik vardır. Minarenin en ilgi çekici yanları, gövdesinin uyumu ve şerefe altındaki yedi sıra stalaktitlerin düzenindeki düzendir. Bir bakıma Yar hisar'daki Orhan Gazi Cami'sinin minaresiyle benzerlikleri bulunmaktadır; ancak Yenişehir Ulu Cami minaresinin şerefesi daha da zengin görünümlü olup, ayrıca gölge ve ışık etkilerini de daha belirgin kılan bir yapısı vardır.
Su VAR
Elektrik VAR
Isıtma VAR
Orjinal Kullanımı Cami
Bugünkü Kullanımı Cami
Önerilen Kullanımı Cami
Tescil Kararı 22.01.1989/355
Yayın Dizini BURSA ANSİKLOPEDİSİ-TÜRKİYE’DE VAKIF ABİDELERİ VE ESKİ ESERLER 1.2.3
Ekler
Revizyon

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 826    Eklenme Tarihi : 21 Mayıs 2013 Salı    Güncellenme Tarihi : 05 Ağustos 2013 Pazartesi