­ NASUH PAŞA HAMAMI | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Nasuh Paşa Hamamı - Bursa

Kimlik
Adı Nasuh Paşa Hamamı
Envanter No A53
Harita No 27PIb
Mah. Köy - Mevkii Hocaalizade Mahallesi
Adres Selçuk Hatun Mahallesi Hamam Sokak No:26 Osmangazi/Bursa
Pafta 2/1
Ada 347
Parsel 1
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Vakıflar Genel Müdürlüğü
Diğer Özellikler
Yaptıran Mesih Mehmet Paşa
Yapım Tarihi 15. Yüzyıl
Yapan -
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe -
Vakfiye -
Genel Tanım Hocaalizade Mahallesinde, Setbaşı köprüden bir önceki sokak içinde, yer alır. Sultan II. Bayezıd dönemi sadrazamlarından Mesih Mehmed Paşa tarafından XV. yy. sonlarında yaptırılmıştır
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar 1555,1568,1588
Ayrıntılı Tanımı Hocaalizade Mahallesinde, Setbaşı köprüden bir önceki sokak içinde, yer alır. Sultan II. Bayezıd dönemi sadrazamlarından Mesih Mehmed Paşa tarafından XV. yy. sonlarında yaptırılmıştır. Mesih Paşa tarafından yaptırılan hamama bugün Nasuh Paşa denmesinin nedeni uzun yıllar yapıya mütevellilik yapan Mevlana Nasuh ve oğlu Mehmet’in adından dolayı halk arasında bu ad verilmektedir. Aslında çifte hamam iken masrafları karşılamadığı gerekçesi ile kadınlar kısmı yıktırılmış, satılmış ve bedeli erkekler kısmına harcanmıştır. Kesme taş ve tuğladan örülmüş duvarlar kirpi saçakla son bulur. Kubbenin üzeri dıştan kiremitle örtülüdür. Hamam soğukluk, ılıklık, sıcaklık ve halvet bölümlerinden oluşmaktadır. Soğukluk bölümünün bir kenarı 10,70 metre uzunluğunda, kare planlıdır. Bölümün üzeri kubbe ile örtülü olup, kubbeye geçiş içeride tromplarla, dışarıda bir kasnakla sağlanmıştır. Köşe trompları bademli ve püsküllü stalaktitlerle süslenmiştir. Soğukluk bölümünü, kasnaktaki yuvarlak kemerli üç pencere ile beden duvarlarında farklı ölçülerde altlı ve üstlü pencereler aydınlatmaktadır. Beş eyvanlı sıcaklık bölümü altıgen planlıdır. Üzeri kubbe ile örtülüdür. Yan eyvanların üzerleri tonoz örtülü olup sarkmalar ve tepe camlı kubbeciklerle süslüdür. Yanlardaki iki halvete geçişi sağlayan eyvan XV. yy. çinileri ve renkli mermerlerle kaplanmıştır.
Su VAR
Elektrik VAR
Isıtma VAR
Orjinal Kullanım Hamam
Bugünkü Kullanımı Hamam
Önerilen Kullanım Hamam
Tescil Kararı 1977,1978,1981,1986,1991 ve 09.10.2009/5123
Yayın Dizini BURSA ANSİKLOPEDİSİ-TÜRKİYE’DE VAKIF ABİDELERİ VE ESKİ ESERLER 1.2.3
Ekler
Revizyon

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 2100    Eklenme Tarihi : 25 Mart 2013 Pazartesi    Güncellenme Tarihi : 22 Eylül 2014 Pazartesi