­ YILDIRIM MEDRESESİ | #err#

Yıldırım Medresesi - Bursa

1399 tarihinde Yıldırım Bayezıd tarafından yaptırılmış olup, son defa 1948 yılında onarılmıştır. Medrese dikdörtgen bir iç avluya üç taraftan saran revakların arkasında hücreler ile giriş hacmi ve tam karşına gelen kubbeli büyük bir dershaneden oluşan bir plan şeması yansıtmaktadır. Plan olarak diğer medreselere oranla oldukça uzun bir alan üzerine düzenlenmiştir. Taştan inşa edilmiş, üzeri kubbe ile örtülü giriş hacmi dikdörtgen plan göstermektedir. Sağ ve solunda ikişer adet stalaktitli niş bulunur. Giriş kemerinin iki yanında da sütunceler yer alır. 2.79 metre genişliğindeki basık kemerli kapıdan yine üzeri kubbe ile örtülü revaka,ardından da avluya geçilir.Giriş hacminin yanında ikişer adet dikdörtgen planlı müderris odaları yer alır. Yan revaklar boyunca sağlı, sollu sekizer oda sıralanmıştır. Kuzeydekiler hacim itibarıyla biraz daha büyüktür. Odaların hepsi uzunlamasına tonoz örtülüdür. Birer pencereye sahip odalar revaka kapı ile açılmaktadır. Köşelerde pencereler ikişer adettir. Her odada iki niş ve bir ocak bulunmaktadır. Dershane,önü tümüyle açık 8.65 x 8.86 metre iç ölçüsünde üzeri kubbe ile örtülü büyük bir eyvandır. Kubbenin köşeleri onüç dizi petekle süslüdür. Ayrıca iri bademli bir kuşağı bulunmaktadır. Kubbeler dıştan kurşunla kaplıdır. Kaynakça: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

English

The Yıldırım Madrasa

Placed at the northwest of the Yıldırım Mosque, the School of Theology was erected by Bayezid in 1399. One gains access to the triple-domed arcade through the door. From there on proceeds to the arcaded sides, supported by feet of stone and brick, and covered lenghtwise by vaults. On each side of the entrance, there are vaulted chambers for the hodjas. The classroom is placed on an octagonal rim and covered by a lead-plated dome. The decorations of the classroom with stars-shaped and plain bricks are very beautiful. Subsequent to its restoration, the School of Theology was used as a clinic. Source : Bursa Provincial Directorate of Culture and Tourism.

Medrese
Kültür Turizmi
Yıldırım Caddesine Eğitim Caddesi ve Ankara Yolundan geçen otobüslerle ulaşım sağlanmaktadır. You can access the Yıldırım avenue by riding the buses passing by the Eğitim or Ankara avenues.
Yıldırım Caddesi 3. Amaç Sokak Yıldırım/BURSA

#err#

#err# 2472    #err# 08 Şubat 2013 Cuma    #err# 16 Mayıs 2018 Çarşamba