­ SAKİN ŞEHİR MUDURNU | Kültür Portalı

SAKİN ŞEHİR MUDURNU - Bolu

Mudurnu Evleri: Mudurnu evleri, eski Türk evleri bakımından önemli bir özelliğe sahiptir. Mudurnu ilçesi kentsel sit alanında da 208 adet tescilli konut vardır. Sivil mimari özellikleri açısından Göynük evlerine benzerlik gösteren, ilçenin tarihi ve kültürünü yansıtan evler korumaya alınmış ve ilçe "Kentsel Sit Alanı" ilan edilmiştir. Sivil mimari özelliğini en güzel bir biçimde gösteren özel mülkiyete sahip konakların en güzelleri olan Armutçular Konağı, Keyvanlar Konağı, Kazanlar Konağı, Yarışkaşı Konağı, Hacı Abdullahlar Konağı, Fuatbeyler Konağı, Hüsnü Çavuşlar Konağı gezilip görülmeye değer konaklardır.

Mudurnu Yıldırım Bayezid Camii: Mudurnu ilçe merkezinde bulunan cami; medrese ve hamamdan oluşan bir külliye içerisinde yer almaktadır. Caminin güneyinde bulunan aynı adlı hamamın kitabesine göre 1382 yılına tarihlenen cami, Şehzade Bayezid (Yıldırım) tarafından yaptırılmıştır. Cami, kareye yakın dikdörtgen şeklinde bir ana mekan ve üç bölümlü son cemaat yerinden oluşmaktadır. Ana mekanı 19,43 m çapında yüksek kasnaklı bir kubbe örtmektedir. Caminin kuzeybatısında, kesme taş kare kaideli, silindirik gövdeli tuğla minaresi yer almaktadır. Moloz taşla inşa edilen cami duvarları, kubbe ağırlığını karşılamak üzere kalın ve alçak tutulmuştur Cami, geniş kubbesi ve planıyla ilk devir Osmanlı mimarisinin önemli bir eseridir.

Mudurnu Kanuni Camii: Mudurnu ilçe merkezinde yer alan cami; moloz taştan, dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiştir. İki katlı pencere düzenlemesine sahip olan caminin içinde mahfil saçaklarında bitkisel nakışlar bulunmaktadır. Caminin kuzeybatı köşesinde, çokgen taş kaideli, silindirik gövdeli tuğla minaresi yer almaktadır. Cami plan ve mimarisiyle Klasik Dönem Bolu camileriyle benzerlik göstermektedir. Bu nedenle 16. yüzyıla tarihlenebilecek olan cami; zaman içinde geçirdiği onarımlarla orijinal görünümünü kısmen yitirmiştir. Cami haziresinde yer alan ve bu camide görev yapmış olan imamlara ait olan mezar taşlarında, caminin ismi “Camii Cedid” olarak geçmektedir. Bu mezar taşlarından en eskisi H. 1178 (1764) tarihlidir. Caminin, Kanuni tarafından yaptırıldığına ilişkin kitabe ya da belge bulunmamaktadır.

Mudurnu Yıldırım Bayezid Hamamı: Mudurnu ilçe merkezinde yer almaktadır. Erkekler kısmı giriş kapısı üzerindeki kitabe ve vakfiye özetine göre; H. 784 (1382) yılında Şehzade Bayezid tarafından yaptırılmıştır. Mimarı, Ömer Bin İbrahim’dir. Çifte hamam tarzında, moloz taştan inşa edilmiştir. Sade dış görünümüne karşın, içte zengin kubbe geçişlerine sahiptir. Erkekler kısmı soyunmalığı çift kasnaklı kubbesi ve taç kapısı ile dikkat çekmektedir. Büyüklüğü, taç kapısı ve kubbe geçişleriyle erken dönem Osmanlı hamamlarının en orijinal ve güzel örneklerinden birisidir.

Mudurnu ilçemiz sahip olduğu kaynak değerleri ile 2018 yılı Mart ayında "CITTA SLOW-SAKİN ŞEHİR" ilan edilmiştir. Ayrıca "Tarihi Ahi Kenti" adı ile "UNESCO-Dünya Kültürel Mirası geçici listesine alınmış olup, esas listeye adaylık süreci devam etmektedir.

Kaynak: İl Kültür ve Turizm Md.arşivi, Mudurnu Kültürel Miras Alan Yönetimi Bülteni Mayıs, 2018

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 9530    Eklenme Tarihi : 22 Şubat 2013 Cuma    Güncellenme Tarihi : 04 Temmuz 2018 Çarşamba