­ ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ - Bilecik

Kimlik
Adı ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ
Envanter No 100
Harita No 30L-ıııd
Mah. Köy - Mevkii
Adres Söğüt ilçe merkezi, Kayhan mah.
Pafta 30L-ııa
Ada 8
Parsel 1
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Vakıflar Genel Müdürlüğü
Diğer Özellikler
Yaptıran II. Abdülhamit
Yapım Tarihi
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe 1 adet
Vakfiye 1 adet
Genel Tanım Oldukça düzgün altıgen planlı bir türbedir. Kubbesi bir tambur olmaksızın doğrudan duvara oturtulmuştur. önüne beşik çatılı, dikdörtgen planlı bir giriş mekanı eklenmiştir.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar yok
Ayrıntılı Tanım Türbe ilk yapılışı gibi değildir. Yüzyıllar boyunca birkaç defa onarım görmüş olan eser, en son H. 1171 (1757)'de III. Mustafa tarafından yeniden yapılırcasına onarılmıştır. II. Abdülhamit zamanında yapılan tamirler ile altıgen planlı türbenin beden duvarları bir sıra taş, iki sıra tuğladan ve taşlar arası dikey konumda derzli olarak yapılmış olup saçak silmeleri düz, mekanı örten kubbe ise kurşunla kaplanmıştır. Doğu yönündeki giriş kapısı önünde dikdörtgen planlı bir antre kısmı yapılmış ve bu kısma yanlardan ikişer pencere açılmıştır. Eserin güney, batı, güneydoğu kenarlarına taş gövdeli dikdörtgen pencereler açılmış olup bu pencereler üzeri duvar içine 1 taş 3 tuğladan meydana gelen kemer ile bir alınlık meydana getirilmiştir. İçte kubbe intikali küçük yarım daire kemerlerle sağlanmaktadır. Avlusunda Ertuğrul Gazi'nin yakınlarının mezarları (Halime Hatun, Osman Gazi, Savcı Bey) vardır.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanımı
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanımı
Tescil Kararı G.E.E.A.Y.K 10.09.1977/A-756, G.E.E.A.Y.K 13.01.1978/ A-907, G.E.E.A.Y.K 27.05.1991/ 1773
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon
Görüntülenme Sayısı : 1031    Eklenme Tarihi : 25 Şubat 2013 Pazartesi    Güncellenme Tarihi : 27 Şubat 2013 Çarşamba