­ SÜMBÜLLÜ KÖYÜ KALESİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Sümbüllü Köyü Kalesi - Artvin

Kimlik
Adı Sümbüllü Köyü Kalesi
Envanter No 21
Harita No 21
Mah. Köy - Mevkii
Adres Merkez, Sümbüllü Köyü
Pafta
Ada
Parsel
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran Bilinmiyor.
Yapım Tarihi Bilinmiyor.
Yapan Bilinmiyor.
Kültür Dönemi
Kitabe Yapının kitabesi bulunmamaktadır.
Vakfiye Yapının kitabesi bulunmamaktadır.
Genel Tanım Kare bir plan arzeden kale kırma ve moloz taşlarla horosan harcı kullanılarak sarp bir kaya üzerine inşa edilmiştir.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar Günümüze kadar herhangi bir onarım geçirmemiştir.
Ayrıntılı Tanımı Artvin Merkeze bağlı Sümbüllü Köyünde sarp bir kaya üzerine inşa edilmiştir. Kale kırma ve moloz taşlarla horasan harcı kullanılarak yapılmıştır. Tabiat şartları ve insan eliyle tahribatı her geçen gün hızlı bir şekilde artan bu gözetleme kulesinin diğer kalelere benzerliğinden dolayı 10-11. yy’lara tarihlendirmek mümkündür. Kale, ana kaya üzerine konumlandırılmıştır. Çoruh Vadisine hakim etraftaki kuzeydoğu ve güneybatı yönünde köy yerleşmeleri bulunan küçük bir yapıdır. Kaleye batı yönünden girilmektedir. Kalenin giriş kulesinin en az iki katlı olduğu anlaşılmaktadır. Moloz taş örgülü kireç harcı ile tutturulmuş duvara sahiptir. Etrafında yer alan 4-5 metre yüksekliklerde surlar bulunmaktadır. Kalenin doğu ucunda bir sarnıç ve sarnıcın yanında tonoz örtülü bir yapı kalıntısı yer almaktadır.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı Trabzon K.T.V.K.B.K 25.07.2007/1218
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 1465    Eklenme Tarihi : 13 Şubat 2013 Çarşamba    Güncellenme Tarihi : 18 Şubat 2013 Pazartesi