­ AKSARAY ŞİVESİ1 | Kültür Portalı

Aksaray Şivesi1 - Aksaray

Dil
 • Bibi: Hala Carı:
 • Çabuk Cilis: Tamamen
 • Kümpür: Patates
 • Çömçe: Kepçe
 • Toyka: Dayak
 • Toykalamak: Dayak atmak
 • Kırmızı: Domates
 • Frenk: Dotames. Olmamış domates
 • Ağ Bakla: Kuru Fasulye, Beyaz fasulye
 • Göv Bakla: Taze fasulye. Yeşil fasulye
 • Tomas: Eskiden Ramazan’larda bir oyun
 • Don: Şalvar
 • Dimi: Kısa Şalvar
 • Yazma: Oya. İnce örtü
 • İçlik veya İşlik: Yakasız Gömlek
 • Soyka: Ölü Elbisesi
 • Nevazile: İnme.
 • Griple karışık Ensi: İnme
 • Pürçüklü: Havuç
 • Zıbartmak: Zorla yatıp uyumak
 • Bostan: Kavun, Karpuz Tarlası
 • Kelek: Olmamış kavun
 • Şalak: Olmamış Karpuz
 • Dembeste: Saf
 • Budala Guymak: Renksiz hamur yemeği
 • Pelize: Pekmezli Hamur yemeği
 • Essah: Gerçek
 • Emmi: Amca
 • Davar: Koyun-keçi karışımı sürü
 • İnecik: Merdiven
 • Yanoz: Ters huylu
 • Mercimek cacığı: Madımak cacığı
 • Elleham (Elam): Herhalde öyle vb. 
 • Gül cacığı: Kabak çiçeğinden yapılan yemek
 • Gülük: Hindi.
 • Çulluk İskemle: Sandalye
 • Cenderme: Jandarma
 • Dam: Evin üstü
 • Dambaşı: Evin üstü
 • Sülük: Süleyman
 • Ferik: Erkeğe göre ikinci eş.
 • Tuma: Geniş Şalvar
 • Ikırcık Karanlık: Tan vakti öncesi
 • Asuvata etmek: Alışveriş yapmak
 • Melemürtlemek: Baştan savmak.
 • Sulhane: Banyo ile tuvaletin aynı yerde olması
 • Çağa: Küçük banyo
 • Tahtabaş: Tahtadan vitrin
 • Pelepüsür: Pasaklı.
 • Kirli Çetene: Kenevir
 • Tırampa: Değiştirme.
 • Takas Yenge: Kardeş ve akraba hanımı dense de genelde gelin almaya giden hanımlar topluluğu. Yenge gitmek vs. denir.
 • İrikmek: Şımarmak. Aşırı hareketlilik
 • Hereni: Büyük tencere
 • Teşt: Büyük leğen. Eskiden bağ bozumunda kullanılırdı.
 • Fermano: Kadife yelek
 • Al fike: Kırmızı veya kadife kadın şalvarı
 • Şayak: Erkek şalvarı
 • Yapma: İnce tezek
 • Kemre: İnce tezek
 • Övendere: Hayvanlar için ucu sivri değnek.
 • Tönse: Ekin biçmek için ağırlık olsun diye bağlanan ıslatılan ot
 • Göv: Mavinin açık renklisi. Gözler için kullanılır.
 • Mavzer: Bir silah çeşidi
 • Şahman: En kaliteli buğday çeşidi
 • Haylamak: Bağırıp çağırmak
 • Tırman: Tarlalar arasındaki ince sınır
 • Gıgı: Yumurta
 • Mero: Mevsimlik su bekçisi (Merav)
 • Cerek: Evin tavanı
 • Havlu: Avlu
 • Yemlik: Sapları ince uzun yenen bir ot çeşidi
 • Tülü: Yenilen bir ot çeşidi
 • Çalık: Yenilen bir ot çeşidi
 • Karakulak: Yenilen bir ot çeşidi
 • Külle: Tandırın havalandırma yeri
 • Üzlük: Topraktan yapılan küçük bir küp çeşidi
 • Tandır: Ekmek yapılan ateşli kuyu, ocak
 • Pin: Körpe kuzular için yapılan ağıl
 • Hışır: Tarlada kalan ekin sapları
Görüntülenme Sayısı : 1345    Eklenme Tarihi : 03 Ocak 2013 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 27 Eylül 2021 Pazartesi