­ UTKU ODASI | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

UTKU ODASI - Afyonkarahisar

Kimlik
Adı UTKU ODASI
Envanter No 03.00.0/1.2
Harita No 20 K-IV c 1/1000
Mah. Köy - Mevkii Karaman Manallesi
Adres Karaman Mahallesi, MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
Pafta 16
Ada 358
Parsel 29
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel 1
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Diğer Özellikler
Yaptıran Saitoğlu Mehmet Sait Efendi
Yapım Tarihi 1919-1920
Yapan Ermeni Ustalar
Kültür Dönemi Cumhuriyet
Kitabe Yok
Vakfiye Yok
Genel Tanım Şehir parkının karşısında iki katlı, üzeri sıvalı kagir bir yapıdır. Her iki katta çok sayıda pencerelidir. Caddeye bakan alt kat pencereler büyük ölçülüdür. Biri caddeye biri yana açılan iki kapısı ile sonradan açılan arka yüzde bir kapısı daha vardır. Önünde ana caddeye, kuzey batısında sokak, öteki iki yanı boşluktur. Yalnız güney yüze bitişik, sonradan yapılmış üstü balkon olan tek katlı bir yapı vardır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu A
Taşıyıcı Yapı A
Üst Yapı A
Dış Yapı A
Süsleme Elemanları A
Rutubet A
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar Yapı büyük bir onarım görmemiş olup sık sık sıvanmak ve boyanmak nedeniyle yenilenmiştir. Bu arada ön yüzü piç mermerle kaplanmış, II.kat çıkışı yenilenmiştir. Bugün büyük ölçüde onarım gerektirmez. Yalnız II. Kat salon tabanı ahşap olduğu için olabilecek yangın için sakıncalıdır. Ayrıca uzun süredir değişmediği için yer yer çürümüştür. Müze olarak onarılmış ve açılmıştır.
Ayrıntılı Tanımı İki katlı kârgir bir yapıdır. Alt ve üst katta eş değerde penceresi vardır. Alt kat pencereler basık, üst kat ise sivri kemerlidir. Her iki kapı da sivri kemerlidir. Ön kapı genişçe ve büyükçe bir yüzey içindedir. Sivri kemerli kapı ikinci kat pencere yüksekliğine erişmektedir. Yan kapı ise daha küçük yüzey çıkıntılıdır. Yine bu yüzeyde düzenli taş kaplamalıdır. Sivri kemerli iki kanatlı bir kapısı vardır. Ayrıca II.Kat doğu köşe oda pencerelerinden biri de sonradan örülmüştür. II.Kat: Ana kapı ile bir boşluğa girilir. Buradaki merdivenle çıkılır. Cam bölmelikle II.kat salonuna geçilir. Salonun her iki yanında karşılıklı odalar vardır. Bunlardan ön yüzeydeki odalar daha büyükçedir ve güney köşedeki Atatürk'ün gecelediği odadır. ZAFER ODASI: Atatürk'ün 29/30 Ağustos 1922 gecesi bu odada gecelediği Gazi M.Kemal İmzalı kendi yazısından anlaşılmaktadır. Bu yazı, (Atatürk 1931 yılında Afyon’a geldiğinde yine bu odada bir süre konuk edilmiş ve bu andaki konuşmaları o devrin Halkevi başkanı Galip Bey tarafından Taşpınar Dergisinde aktarılmıştır). 29-30 Ağustos gecesi sabaha karşı garp cephesi Hareket Şubesi Müdürü Tevfik Bey bermutat o saate kadar muhtelif karargâhlardan ve her taraftan gelen raporlara göre harita üzerinde tespit ve işaret ettiği vaziyeti umumiye yi cephe kumandanı İsmet Paşa’ya göstermiş ve o da derhal Paşaya göster emri ile Tevfik Bey’i yanına göndermişti. Karahisar’da Belediye dairesinde bana tahsis olunan odada yatmakta idim. Beni uyandıran Tevfik beyin gösterdiği haritaya baktım. Hemen yataktan fırladım. Arkadaşlar Haritada gördüğüm şey şu idi ki: Ordularımız düşman kuvayı mühimmesini şimalden, Cenupten, garpten ihataya müsait bir vaziyet olmuş bulunuyordu. Şu halde tasavvur ettiğimiz ve azami netayiç temin edeceğini ümit ettiğimiz vaziyetler tahakkuk ediyordu. Derhal Fevzi ve İsmet Paşaları çağırınız dedim, üçümüz toplandık vaziyeti bir daha mutelâa ettik, ve katiyetle hükmettik ki Türkün hakiki halas güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün şa'şaasiyle tulû edecektir. Gazi M.Kemal. Bugün odada, bir masa ve yazı takımı ile biri büyük biri çalışma için olmak üzere altı koltuk vardır. Yukarıda aktarılmış yazıdan da anlaşıldığı gibi gerek İsmet Paşa, gerekse Fevzi Paşaya aynı gece bu yapıda gecelemişlerdir. Ayrıca bu yapının İlk defa özel olarak yapılmış Belediye yapısı olması nedeniyle ayrı bir önemi daha vardır.
Su VAR
Elektrik VAR
Isıtma VAR
Orjinal Kullanım Resmi Kurum
Bugünkü Kullanımı Müze
Önerilen Kullanım Müze
Tescil Kararı EKTVKBK,3859,18.11.2009-EKTVKBK,1048,17.03.2006-EKTVKBK ,648,20.10.2005-EKTVKBK,6,30.09.2004
Yayın Dizini Taşpınar Dergisi,II,III, Afyon Halkt Evi Yayını,1933-Görktan, Muzaffer (Behçetoğlu) Özel notları-Bel
Ekler Rapor, Fotoğraf, Harita, Kroki
Revizyon Yok
Görüntülenme Sayısı : 470    Eklenme Tarihi : 30 Mayıs 2013 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 30 Mayıs 2013 Perşembe